Τέλος Νοεμβρίου οι αιτήσεις παράτασης για νιτρικά

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011, 16:13
Τέλος Νοεμβρίου οι αιτήσεις παράτασης για νιτρικά
Από μέρα σε μέρα αναμένεται η προκήρυξη του μέτρου αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία αναβλήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα λόγω των πολιτικών εξελίξεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της Agrenda, στο κείμενο αναφέρεται ως προϋπολογισμός του προγράμματος, μόνο για τους παλιούς δικαιούχους με δικαίωμα παράτασης, ένα ποσό περίπου στα 20 εκατ. ευρώ, ενώ η ημερομηνία έναρξης της καταχώρισης των αιτήσεων τοποθετείται για το τέλος Νοεμβρίου, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Σημασία, όμως, για τον δικαιούχο έχει η ημερομηνία της προκήρυξης. Με διαφορά μερικών ημερών θα γίνει και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα προγράμματα της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Η καθυστέρηση στην προκήρυξη των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακυρώνει στην πράξη το δικαίωμα διετούς παράτασης που είχαν οι περισσότεροι παλιοί δικαιούχοι των προγραμμάτων. Κι αυτό γιατί στην ΚΥΑ, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2366/2011), προβλέπεται ότι: «Ως δικαιούχοι με δικαίωμα παράτασης στο πλαίσιο μιας γεωργοπεριβαλλοντικής δράσης, θεωρούνται εκείνοι που:

● υπέγραψαν σύμβαση για τη δράση μέχρι και την 31.12.2006 στο πλαίσιο εφαρμογής του άξονα 3 του Εγγράφου Προγραμματισμού Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006,

● δεν έχει λήξει η περίοδος δέσμευσής τους και τηρούν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις μέχρι και την ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος κάθε δράσης».

Στη μεν βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, οι περισσότερες συμβάσεις έχουν ήδη λήξει, στη δε αντιμετώπιση της νιτρορύπανσης ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που λήγουν οι περισσότερες συμβάσεις δικαιούχων από το 2006.

Οι παλιοί δικαιούχοι θα έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν για άλλη μια πενταετία στην προκήρυξη που θα αφορά τους νεοεισαχθέντες. Το θέμα είναι ότι καθίσταται δυσκολότερο να ενταχθούν, γιατί θα υπάρχει αναλογικά μεγαλύτερος αριθμός υποψηφίων, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αντίθετα, το κονδύλι της προκήρυξης των «παλιών» έχει υπολογιστεί για να καλύπτει όλους τους υφιστάμενους δικαιούχους του μέτρου αντιμετώπισης της νιτρορύπανσης.

Πηγή:agronews

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011, 16:13