Τέλος στην αντιπαράθεση Δημοσίου-Hochtief για το «Ελ. Βενιζέλος» - Η απάντηση της εταιρείας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014, 20:29
Τέλος στην αντιπαράθεση Δημοσίου-Hochtief για το «Ελ. Βενιζέλος» - Η απάντηση της εταιρείας
Το Διοικητικό Εφετείο της Αθήνας απεφάνθη σε συνεδρίαση του σχετικά με τη δικαστική αντιπαράθεση που είχε το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» (ΔΔΑ) και την γερμανική εταιρεία «Hochtief» η οποία επί 20 έτη διαχειριζόταν την κατασκευή και λειτουργία του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος». Σύμφωνα με την απόφαση, η ΔΑΑ δεν κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο ΦΠΑ για υπηρεσίες του αεροδρομίου, το οποίο κατασκεύασε και διαχειριζόταν θυγατρική της εταιρεία εκμετάλλευσης αεροδρομίων στην Ευρώπη.

Πάντως, το συνολικό ποσό των οφειλών της γερμανικής εταιρείας προς το ελληνικό δημόσιο προς το παρόν είναι δύσκολο να υπολογιστεί καθώς οι οφειλές τελούσαν σε αναστολή λόγω προσφυγής και δεν έχουν προσμετρηθεί ακόμη από την Εφορία οι χρήσεις μέχρι το 2013. Παράλληλα, στα διοικητικά δικαστήρια εκκρεμεί σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση και άλλων αποφάσεων επί προσφυγών που έχουν κατατεθεί για μη απόδοση ΦΠΑ και για άλλα έτη.

Με την απόφαση που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο απορρίπτει τους ισχυρισμούς των εκπροσώπων της γερμανικής εταιρείας σύμφωνα με τους οποίους το ελληνικό Δημόσιο παραβίασε την «καλή πίστη» ή το ευρωπαϊκό δίκαιο και κρίνει πως με βάση το Ελληνικό Σύνταγμα η διεθνής Διαιτησία στην οποία είχαν προσφύγει η γερμανική διοίκηση δεν μπορεί να διαγράψει τα διοικητικά πρόστιμα που της έχουν επιβληθεί.

Η απάντηση του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών


Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την υπόθεση στην οποίαν αναφέρει ότι «για πολλοστή φορά και προς αποκατάσταση της αλήθειας τονίζει τα ακόλουθα:

• Ο ΔΑΑ είναι αμιγώς ελληνική εταιρεία στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΔ) συμμετέχει σε ποσοστό 55%.

• O ΔΑΑ έχει τηρήσει και τηρεί όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις του και ως εκ τούτου δεν οφείλει στο ΕΔ ληξιπρόθεσμες οφειλές ούτε από ΦΠΑ, ούτε από άλλους άμεσους ή έμμεσους φόρους, ασφαλιστικές εισφορές και δημοτικά τέλη.

• Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, ο ΔΑΑ επιβάλλει σύννομα τον αναλογούντα ΦΠΑ επί όλων των υποκείμενων σε ΦΠΑ πωλήσεών του και τον αποδίδει πάντα εμπρόθεσμα προς το Ελληνικό Δημόσιο. Ειδικότερα, από 2001 έως 2013 έχει αποδοθεί ΦΠΑ ύψους 84 εκατ. Ευρώ.

• Επιπλέον, ο ΔΑΑ έχει αποδώσει στο ΕΔ διαχρονικά (2002-2013) με τη μορφή μερισμάτων, φόρων επί των μερισμάτων και ειδικών εισφορών, ποσό ύψους 1,038 δισ. ευρώ, το μεγαλύτερο δηλαδή μέρος των θετικών οικονομικών επιδόσεών του (της τάξεως του 74%) και συμβάλλει ουσιαστικά στην ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς η προστιθέμενη αξία του για το σύνολο της ελληνικής ισούται με το 2,63% του ΑΕΠ της Ελλάδας.

• Επί της συγκεκριμένης νομικής διαφοράς, η οποία δεν αφορά στην κατασκευαστική εταιρεία HOCHTIEF ή οποιαδήποτε θυγατρική της, ο ΔΑΑ, αφού κατέβαλε εμπρόθεσμα όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο προκαταβολές ύψους 46 εκατ. ευρώ που βεβαιώθηκαν από την αρμόδια ΔΟΥ για την περίοδο 1998-2012, ποσό το οποίο, λόγω των προσαυξήσεων, ανήλθε εν τέλει σε 167 εκατ. ευρώ συνολικά, τηρώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες, προσέφυγε σχετικά με τον καταλογισμό αυτόν, τον οποίο δεν αποδέχεται ως σύννομο, στα ελληνικά Διοικητικά Δικαστήρια και στο Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο του Λονδίνου, ασκώντας όλα τα σχετικά δικαιώματά του. Ο ΔΑΑ θα ασκήσει όλα τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου και το νόμο, εφαρμόζοντας κάθε προβλεπόμενη σχετική διαδικασία.

• Η πρόσφατα εκδοθείσα απόφαση του Διοικητικού Εφετείου στην οποία γίνεται αναφορά στα δημοσιεύματα, αφορά σε μέρος της συνολικής διαφοράς ποσού 12 εκατομμυρίων Ευρώ που έχει καταλογισθεί για τις χρήσεις 2004-2009, εκ των οποίων το 50% έχει ήδη καταβληθεί ως νόμιμη προκαταβολή.

• Είναι λοιπόν απορίας άξιον πώς σε μία εν εξελίξει δικαστική υπόθεση η οποία δεν έχει κριθεί αμετάκλητα από τα ελληνικά διοικητικά δικαστήρια, το παραπάνω ποσό αυθαίρετα «πολλαπλασιάζεται» με αναφορές σε ποσά 500, 600, ή και παραπάνω εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες είναι εξοργιστικά εσφαλμένες, προϊόντα φαντασίας και ως εκ τούτου ανυπόστατες.

• Ο ΔΑΑ, σε συνέχεια χαρακτηρισμών του ως του «μεγαλύτερου φοροφυγά», καθώς και άλλων παρεμφερών αυθαίρετων κρίσεων και διατυπώσεων του τύπου «δεν θα είχαν κοπεί τα δώρα για μισθωτούς και συνταξιούχους αν οι Γερμανοί πλήρωναν τους φόρους τους στη χώρα μας, όπως τα 400 εκατ. που εξοικονομήθηκαν από την περικοπή ή την κατάργηση των δώρων σε μισθούς και συντάξεις», επιφυλάσσεται για την προστασία κάθε έννομου συμφέροντος τόσο αυτού όσο και των μετόχων του, συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Δημοσίου.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014, 20:33