Ο Μαυραγάνης για τους προϊσταμένους των ΔΟΥ

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013, 11:56
Ο Μαυραγάνης για τους προϊσταμένους των ΔΟΥ
Τις «εξαιρετικές δημοσιονομικές περιστάσεις στις οποίες βρίσκεται η χώρα» επικαλείται ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης για την παρέκκλιση από τις ισχύουσες διατάξεις επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, ειδικά για τις οργανικές μονάδες των ΔΟΥ.

Ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης είχε καταθέσει στον υπουργό Οικονομικών ερώτηση για τα κριτήρια τοποθέτησης των προϊσταμένων ΔΟΥ και για τη σημασία που έχει για την τελική επιλογή ο εναπομείνας χρόνος υπηρεσίας έως τη συνταξιοδότηση.

Σε απάντηση της ερώτησης του κ. Μανιάτη, ο υφυπουργός Οικονομικών επισημαίνει ότι η αρμοδιότητα για την τοποθέτηση προϊσταμένων οργανικών μονάδων ΔΟΥ έχει μεταβιβαστεί πλέον στον γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και υπενθυμίζει ότι έχουν καθοριστεί ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι για κάθε οργανική μονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίμηνο.

Ο κ. Μαυραγάνης επικαλείται την πρόνοια του Ν. 4002/2011 που ορίζει ότι, κατά παρέκκλιση από το ισχύον μεταβατικό σύστημα επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, εξαιρετικά κατά τη διάρκεια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, η τοποθέτηση και η λήξη της θητείας των προϊσταμένων συγκεκριμένων οργανικών μονάδων του Υπουργείου Οικονομικών διενεργείται χωρίς τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, με μόνη απόφαση του υπουργού Οικονομικών, για θητεία ενός έτους που μπορεί να ανανεώνεται ή να διακόπτεται πριν από τη λήξη της, με κύριο κριτήριο την επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί.

«Οι οργανικές μονάδες επί των οποίων εφαρμόζεται το έκτακτο αυτό μέτρο είναι εκείνες που εμπλέκονται άμεσα και καθοριστικά στη βεβαίωση και είσπραξη των δημοσίων εσόδων και στην πρόληψη και καταστολή της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Για τον σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο να παρέχεται ευρεία διακριτική ευχέρεια και ευελιξία στη Διοίκηση κατά την τοποθέτηση και αντικατάσταση των προϊσταμένων σε αυτές τις, νευραλγικής σημασίας, οργανικές μονάδες» σημειώνει στο έγγραφό του ο υφυπουργός Οικονομικών.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013, 13:04