Τιμολόγια ΔΕΗ:Kαμιά αύξηση στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας

Τιμολόγια ΔΕΗ:Kαμιά αύξηση στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας
Το υπουργείο περιβάλλοντος Ενέργειας και κλιματικής Αλλαγής απαλλάσσει - και μάλιστα αναδρομικά από τις 9 Απριλίου 2012 - τους πολύτεκνους και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, από τις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.

Η απαλλαγή γίνεται με ειδική Διάταξη που περιλαμβάνεται στο σχέδιο Νόμου που κατατίθεται στη Βουλή «Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις».

Τα παραπάνω διευκρινίζει το υπουργείο, σχετικά με δημοσιεύσεις, που αναφέρονται σε αυξήσεις στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Το ΥΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει καμιά έμμεση ή άμεση αύξηση στις χρεώσεις ΥΚΩ και «η μόνη λοιπόν διαφοροποίηση, είναι ως προς την απαλλαγή από τις ήδη υπάρχουσες και γνωστές χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας των συγκεκριμένων ομάδων που προαναφέρθηκαν».

Επιμέλεια: Μυρτώ Τσάβαλου

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2013, 20:27