Το «αμάρτημα» του νέου αναπλ. υπουργού Υγείας

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012, 16:34
Το «αμάρτημα» του νέου αναπλ. υπουργού Υγείας
Πολλά σχόλια και συζητήσεις προκάλεσε τις τελευταίες ώρες έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και βάσει του οποίου ο νέος αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Μάριος Σαλμάς, είχε διοριστεί παρανόμως σε θέση ΔΕΠ.

Στις 27-8-2008 ο τότε υφυπουργός της κυβέρνησης Καραμανλή Μάριος Σαλμάς πετυχαίνει με την 332/27-8-2008 πράξη του πρύτανη του Πανεπιστημίου της Αθήνας τον διορισμό του σε κενή θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της Ιατρικής Σχολής.

Στις 2-6-2011, ο τότε υφυπουργός Παιδείας Ιωάννης Πανάρετος, με την 122938/2-6-2011 απόφασή του, ακυρώνει τον τίτλο του κ. Σαλμά (κατά την απόφαση) με το αιτιολογικό ότι «διαπιστώθηκαν πλημμέλειες στη διαδικασία εκλογής αυτού, οι οποίες καθιστούν παράνομη την εκλογή και την πράξη διορισμού του».

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 24 Ιουνίου 2012, 17:57