Το ΙΚΑ για την εξαγορά της στρατιωτικής υπηρεσίας

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011, 19:26
Το ΙΚΑ για την εξαγορά της στρατιωτικής υπηρεσίας
Μέσω εγκυκλίου, το ΙΚΑ, παρέχει διευκρινήσεις σχετικά με το ποσό εξαγοράς του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. Έκπτωση 30% έως 50% θα παρέχεται στους ασφαλισμένους, ανάλογα με το πότε θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι ασφαλισμένοι οι οποίοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1 Ιανουαρίου 2011 και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, καταβάλουν ποσοστό εξαγοράς μειωμένο κατά 30%, ενώ όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1 Ιανουαρίου 2015 και εφεξής καταβάλλουν το σχετικό ποσό μειωμένο κατά 50%, ανεξάρτητα από τον τρόπο καταβολής του δηλωθέντος εφάπαξ ή σε δόσεις ή με παρακράτηση του 1/3 της σύνταξης.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού νόμου, (ν. 1358/1983), ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στους στρατιωτικούς οργανισμούς τόσο για τη θεμελίωση όσο και για την προσαύξηση.

Στην εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής παραδείγματα:

Παράδειγμα: 1

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011 με αναγνώριση έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του, πριν από την υποβολή αίτησης απασχόλησης ανέρχονται σε 1500,00€, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας θα ανέλθει σε 10,00€ ανά ημέρα: ( 1500€ : 30 Χ 20% = 10,00€ ), και μετά τη μείωση του 30% σε 7,00€ ανά ημέρα: (10,00€ Χ 30% = 3,00€ και 10,00€ - 3,00€ = 7.00€ ) και για την αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας 2520,00€: ( 7,00€ Χ 360 =2520,00€ ).

Παράδειγμα: 2

Ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το έτος 2011, με

Αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας. Αν οι αποδοχές του τελευταίου μήνα πλήρους απασχόλησης του, πριν από την υποβολή αίτησης απασχόλησης ανέρχονται σε 1050,00 €, το ποσό εξαγοράς στρατιωτικής υπηρεσίας θα ανέλθει σε 7,00 ευρώ ανά ημέρα: ( 1050,00€ : 30 ημέρες Χ 20% =7,00€ ) και μετά τη μείωση του 30% σε 4,90€ ανά ημέρα: (7,00€ Χ 30% = 2,10€ και 7,00€ - 2,10€ = 4,90€ ) και για την αναγνώριση ενός έτους στρατιωτικής υπηρεσίας, 1764,00€: ( 4,90€ Χ 360 = 1764,00€).

Όμως επειδή το ανωτέρω ποσό,( 1764,00€ ), υπολείπεται του ποσού των 1980,00€, ποσό που προκύπτει αν ο υπολογισμός γίνει επί του 25πλάσιου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη δηλ .( 33,04 Η.Α.Ε. Χ 25 : 30 ημέρες Χ 20% = 5,50€ ανά ημέρα και 5,50€ Υ 360=1980,00€ το έτος) θα πρέπει σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις να καταβληθεί το μεγαλύτερο ποσό δηλ. το ποσό των 1980,00€, για ένα έτος αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας ή 5,50€ για κάθε ημέρα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας.

Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στο ποσό που θα προκύψει μπορεί να γίνει η έκπτωση του 15% που ισχύει για τις περιπτώσεις της εφάπαξ καταβολής.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011, 19:31