Ο νέος "τιμοκατάλογος" της Εφορίας

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013, 08:00


Τις δύο γνωστές μάσκες του αρχαίου θεάτρου δείχνει να φορά με το νέο ποινολόγιό της η εφορία, η οποία επιλέγει το χαμογελαστό προσωπείο προς τους μεγάλους φοροφυγάδες και κρατά το ανηλεές της πρόσωπο προς τους μικρούς και τους «εξ ανάγκης». 

Αξιοπρόσεκτη μάλιστα είναι η «στοργή» που δείχνει το νέο ποινολόγιο προς όσους μεγαλοφοροφυγάδες εμπλέκονται σε πλαστά φορολογικά στοιχεία, ενώ την ίδια στιγμή, μπροστά στη μη έκδοση αποδείξεων από την ταμειακή, προβλέπει πρόστιμα που ισοδυναμούν με το κατέβασμα των ρολών της επιχείρησης.

Η «εξήγηση» που φέρεται να δίνει το Υπουργείο Οικονομικών για το συγκεκριμένο σκεπτικό είναι πως αφενός μεν θέλει να μην μπορεί κάποιος να διανοηθεί να μην κόψει απόδειξη ή παραστατικό και αφετέρου να μην εγγράφονται πρόστιμα τέτοιου μεγέθους ως ληξιπρόθεσμα, τα οποία δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ.

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό ποινολόγιο προβλέπονται αναλυτικά τα εξής:

1. Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας κάτω των 5.000 ευρώ

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 θα επιβάλλονται:

- 1.000 ευρώ για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία (Β΄ Κατηγορίας)
- 2.500 ευρώ για τη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση φορολογικών στοιχείων, εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά στοιχεία (Γ΄ Κατηγορίας)


 2. Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας άνω των 5.000 ευρώ

Από τις 26 Ιουλίου 2013 και εφεξής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 40% της αξίας της συναλλαγής ή του μέρους αυτής που απεκρύβη, με ελάχιστο πρόστιμο τα 2.500 ευρώ.

3. Έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων

Από τις 26 Ιουλίου 2013 και εφεξής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% της αξίας των στοιχείων όταν σφραγιστεί ή θεωρηθεί με μη νόμιμο τρόπο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο ανέρχεται στο 100% της αξίας για το διάστημα από τις 26 Ιουλίου 2013 και από την 1η Ιανουαρίου 2014 το πρόστιμο ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για κάθε εκδοθέν στοιχείο, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία, (Β΄ Κατηγορίας) και σε 2.500 ευρώ όταν τηρεί διπλογραφικά (Γ΄ Κατηγορίας)

4. Έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων

Από τις 26 Ιουλίου 2013 και εφεξής το πρόστιμο ανέρχεται στο 50% της αξίας των εικονικών στοιχείων ή της μερικώς εικονικής, ή 25% της αξίας των εικονικών στοιχείων όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας.

Ως προς το πρόσωπο του εκδότη, όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή πίστη, στο 50% της αξίας των εικονικών στοιχείων.

Ως προς το πρόσωπο του εκδότη, όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη, στο 100% της αξίας των εικονικών στοιχείων.

5. Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς την αξία

Από τις 26 Ιουλίου 2013 επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

Με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, 50% της αξίας των εικονικών στοιχείων ή της μερικώς εικονικής, ή 25% της αξίας των εικονικών στοιχείων όταν δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μερικώς εικονικής αξίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν έχει αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, 15% της αξίας των εικονικών στοιχείων.

6. Λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων ως προς το πρόσωπο

Από τις 26 Ιουλίου 2013 επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

- 25% της αξίας των εικονικών στοιχείων όταν ο λήπτης δεν τελούσε σε καλή πίστη, με αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους.

- 15% της αξίας των εικονικών στοιχείων σε κάθε άλλη περίπτωση που δεν είχε αποτέλεσμα τη μείωση του φόρου εισοδήματος του οικείου φορολογικού έτους, όταν ο λήπτης τελούσε σε καλή πίστη.7. Λοιπές αυτοτελείς παραβάσεις (έκδοση αθεώρητων στοιχείων, μη καταχώριση φορολογικού στοιχείου στα βιβλία, κ.λπ.)

Για το χρονικό διάστημα από 26 Ιουλίου 2013 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2013 επιβάλλεται πρόστιμο:

- 600 ευρώ για κάθε παράβαση, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία (Β΄ Κατηγορίας)
- 900 ευρώ για κάθε παράβαση, εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά στοιχεία (Γ΄ Κατηγορίας)

Από την 1η Ιανουαρίου 2014 και εφεξής το πρόστιμο ανέρχεται σε:

- 1.000 ευρώ για κάθε παράβαση, εφόσον ο παραβάτης τηρεί απλογραφικά στοιχεία (Β΄ Κατηγορίας)
- 2.500 ευρώ για κάθε παράβαση, εφόσον ο παραβάτης τηρεί διπλογραφικά στοιχεία (Γ΄ Κατηγορίας).


 Επιμέλεια: Παύλος Κιρκασίδης

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2013, 09:22