Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα για την αναστολή των πλειστηριασμών

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα για την αναστολή των πλειστηριασμών
Την ώρα που οι συμβολαιογράφοι αποφάσιζαν την αναβολή των πλειστηριασμών στα Ειρηνοδικεία έως και τις 3 Ιανουαρίου του 2018, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριπτε την αίτηση που είχε υποβληθεί για την αναστολή της αποχής που αποφασίστηκε στα τέλη του περασμένου μήνα κατά την τελευταία επαναληπτική Γενική Συνέλευση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε σχηματισμό Ολομέλειας με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελλαρίου, απέρριψε ως προδήλως αβάσιμη την αίτηση που είχε καταθέσει η συμβολαιογράφος Ελένη Καραγεωργοπούλου με δικηγόρο την πρόεδρο του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κωνσταντίνο Ζηκογιάννη.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν πως δε συντρέχει λόγος αναστολής, τονίζοντας πως όποιος ενδιαφερόμενος πολίτης έχει έννομο συμφέρον να αμφισβητήσει τη νομιμότητα συγκεκριμένου πλειστηριασμού μπορεί να προσφύγει ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων. Ούτε και στοιχειοθετούν λόγο τα επεισόδια που έγιναν στο Ειρηνοδικείο της Αθήνας με τη χρήση χημικών «αφού δεν προκύπτει ότι προκαλείται σ΄ αυτήν ανεπανόρθωτη βλάβη, αλλά ούτε δύναται στοιχειοθετηθεί ότι θα προκύψει τέτοιος λόγος από την μελλοντική διενέργεια πλειστηριασμών στα Ειρηνοδικεία». Όσον αφορά την ηθική βλάβη που επικαλείται η συμβολαιογράφος ότι υπέστη, αναφέρεται στην απόφαση ότι «μπορεί να αποκατασταθεί σε περίπτωση ευδοκίμησης της κυρίας αίτησης ακύρωσης που έχει ήδη καταθέσει», η οποία θα συζητηθεί στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου στις 5 Οκτωβρίου 2018.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 19 Δεκεμβρίου 2017, 16:36