Το ΣτΕ για τις επιπτώσεις των μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013, 18:07
Το ΣτΕ για τις επιπτώσεις των μεταλλείων χρυσού στην Χαλκιδική
Ως μη σημαντικές θεωρεί το Συμβούλιο της Επικρατείας τις τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον των μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και με απόφασή του, παρά τις έντονες αντιδράσεις που έχουν προκληθεί τάσσεται υπέρ της συνέχισης λειτουργίας τους. Σε μια στιγμή μάλιστα που η ένταση έχει κορυφωθεί γύρω από τη λειτουργία των μεταλλείων, η απόφαση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ κρίνει πως η εγκατάσταση του ουσιαστικά βρίσκεται εκτός της προστατευόμενης ζώνης Natura και άρα οι όποιες επιπτώσεις δεν θα είναι σημαντικές.

Έτσι, το Εʼ Τμήμα του ΣτΕ με την υπʼ αριθμ. 110/2013 απόφασή του, απέρριψε την αίτηση οκτώ Συλλόγων της Χαλκιδικής που ζητούσαν να ανασταλεί η από 26.7.2011 υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα εγκατάστασης των μεταλλείων χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής της εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» και τον καθορισμό του χώρου απόθεσης παλαιών τελμάτων.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει οκτώ Σύλλογοι της Χαλκιδικής (περιβαλλοντικοί, πολιτιστικοί, γυναικών, αγροτικοί και αλιευτικοί) ενώ παρέμβαση υπέρ του κύρους της υπουργικής απόφασης έκαναν η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός», το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής και ο Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων.

Δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται πώς οι μεταλλευτικές και μεταλλουργικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εκτός προστατευόμενων τόπων του δικτύου Natura και μόνο μια έκταση 2,4 περίπου στρεμμάτων στην περιοχή Ολυμπιάδα, όπου προβλέπεται η προσωρινή απόθεση των τελμάτων, θα αποκατασταθεί κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του όλου έργου. Μάλιστα η περιοχή αυτή στην περιβαλλοντική μελέτη περιγράφεται ως «άγονη». Το δικαστήριο αναφέρει επίσης πώς έχει γίνει εκτίμηση των επιπτώσεων του επίμαχου έργου και με βάση αυτή δεν αναμένονται σημαντικές επιπτώσεις, ενώ δεν θα υπάρξει καμιά επέμβαση στον «οικότοπο 9180». προσθέτει η δικαστική απόφαση.

Οι συμβάσεις


Η υπόθεση ξεκίνησε όταν το Ελληνικό Δημόσιο κατήγγειλε τη σύμβαση με την εταιρεία «TVX Hellas Α.Ε.» για την εκμετάλλευση των μεταλλείων Χρυσού στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής και στη συνέχεια έγινε εξωδικαστικός συμβιβασμός.

Ακολούθησε νέα σύμβαση (Ν. 320/2004) μεταξύ του Δημοσίου και της καναδικών συμφερόντων εταιρείας «Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.Μ.Β.Χ.» στην οποία μεταβιβάστηκε έναντι του ποσού των 11 εκατ. ευρώ το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού των μεταλλείων Κασσάνδρας.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013, 18:12