Τροπολογία για την προσωρινή μετεγκατάσταση των Ρομά σε οργανωμένους χώρους

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017, 13:20
Τροπολογία για την προσωρινή μετεγκατάσταση των Ρομά σε οργανωμένους χώρους
Κατατέθηκε από τους συναρμόδιους υπουργούς τροπολογία με την οποία επιτρέπεται η προσωρινή μετεγκατάσταση ειδικών κοινωνικών ομάδων που διαβιούν σε πρόχειρα ή παράτυπα καταλύματα σε κατάλληλους οργανωμένους χώρους που διατίθενται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτόν από το Δημόσιο, τους ΟΤΑ, τα ΝΠΔΔ ή παραχωρούντες ιδιώτες, κατόπιν έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Στην αιτιολογική έκθεση γίνεται μνεία στο σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού Ρομά που διαβιώνει σε εξαιρετικά ακατάλληλες στεγαστικές συνθήκες.

Η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης θα γίνει έπειτα από εισήγηση της Επιτροπής Προσωρινής Μετεγκατάστασης Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, κατόπιν αιτήματος προς αυτήν του δήμου, στην εδαφική περιφέρεια του οποίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί η προσωρινή μετεγκατάσταση.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017, 14:55