Βανδαλισμοί και κλοπές στην Εγνατία Οδό

Βανδαλισμοί και κλοπές στην Εγνατία Οδό
Κρούσματα παράνομης συμπεριφοράς εντοπίζονται τα τελευταία χρόνια στην Εγνατία Οδό, που αφορούν (α) εκτεταμένους βανδαλισμούς των πινακίδων σήμανσης, των τοίχων προστασίας οδού / αντιστήριξης πρανών και των χώρων στάθμευσης, με αναγραφές υβριστικών μηνυμάτων, (β) κλοπές καλωδίων οδοφωτισμού και άλλων συστημάτων ηλεκτρονικής ενημέρωσης των οδηγών και (γ) την αλόγιστη ρίψη απορριμμάτων στο οδικό δίκτυο και στους Χώρους Στάθμευσης και Αναψυχής.

Σε ανακοίνωσή της, η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» πληροφορεί τους χρήστες του οδικού δικτύου ευθύνης της ότι καταβάλλει «κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω των αναδόχων συντήρησης και λειτουργίας, για τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών αποκατάστασης των προβλημάτων.

»Για την κατανόηση των ανωτέρω, πρέπει να σημειωθεί ότι η αποκατάσταση των ζημιών που σχετίζονται με παρόμοιες ενέργειες, είναι μια εξαιρετικά δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Ειδικά κατά τη χρονική περίοδο 2010-2012:

- Καθαρίστηκαν πάνω από 75.000 μ² αναγραφές συνθημάτων σε τοίχους και πάνω από 2.000 μ² αναγραφές συνθημάτων σε πινακίδες σήμανσης, ενώ το ετήσιο κόστος των επεμβάσεων αυτών ξεπερνά τις 250.000 €.

- Κλάπηκαν πάνω από 150.000 μ. καλωδίων ηλεκτροφωτισμού, με αποτέλεσμα σημαντικά τμήματα της ανοικτής οδοποιίας, μεγάλες γέφυρες και Ανισόπεδοι Κόμβοι να βυθιστούν στο σκοτάδι και το κόστος της αποκατάστασης να ξεπερνά τις 650.000 €.

- Συλλέχθηκαν πάνω από 120 τόνοι απορριμμάτων από τα ερείσματα και τα πρανή των αυτοκινητοδρόμων, καθώς και από τους Χώρους Στάθμευσης και Αναψυχής, με κόστος που ξεπερνά ετησίως τις 550.000 €».

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013, 12:11