Χανιά: Αντιδράσεις για τις περικοπές των αγροτικών επιδοτήσεων

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014, 03:33
Χανιά: Αντιδράσεις για τις περικοπές των αγροτικών επιδοτήσεων
Την αντίθεσή της απέναντι στις επικείμενες περικοπές των αγροτικών επιδοτήσεων, εκφράζει σε ανακοίνωσή της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της:

Αυτό το καλοκαίρι θα κριθεί το ύψος των περικοπών στις αγροτικές επιδοτήσεις που θα οδηγήσουν σε νέα εγκατάλειψη καλλιεργειών και χωραφιών από μικρούς και μεσαίους αγρότες, όπως ακριβώς συνέβη σε κάθε αναθεώρηση των ΚΑΠ.

Πρώτος σταθμός είναι στις 16 Ιούνη καθώς στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας η ηγεσία του ελληνικού υπουργείου Γεωργίας θα παρουσιάσει τις ελληνικές προτάσεις για τις άμεσες ενισχύσεις της περιόδου 2014-2020. Στη συνέχεια οι προτάσεις θα δοθούν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για διαβούλευση και η τελική οριστικοποίηση αναμένεται τον Αύγουστο.

Σε σχετική συνέντευξη Τύπου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης απέφυγε να αναφερθεί στις περικοπές που έρχονται ολοταχώς ή έστω στο ύψος που θα προτείνει, αλλά με τη φράση πως θα υπάρχει «αξιοπρεπές επίπεδο στήριξης ώστε να αποφευχθεί η εγκατάλειψη» φανέρωσε πως η επιβίωση για χιλιάδες αγροτικά νοικοκυριά θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης προβλέπει πως:

Ως ενεργοί γεωργοί θεωρούνται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν γεωργική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή τους, εφόσον οι άμεσες ενισχύσεις αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 5% των συνολικών εσόδων τους. Τα νομικά πρόσωπα των οποίων η γεωργία δεν αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, θα θεωρούνται ενεργοί γεωργοί εφόσον αντλούν τουλάχιστον το 1/3 των εσόδων τους από τη γεωργική δραστηριότητα.

Όσοι λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις έως 4.000 ευρώ ετησίως θεωρούνται ενεργοί γεωργοί και για το λόγο αυτόν δεν απαιτείται να πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις. Δεν καταβάλλονται άμεσες ενισχύσεις κάτω των 250 ευρώ ετησίως ανά εκμετάλλευση, για λόγους που έχουν σχέση με το κόστος λειτουργίας των εκμεταλλεύσεων και το δημοσιονομικό κόστος για τους ελέγχους και τις πληρωμές.

Οι ενισχύσεις θα δίνονται σε τρεις περιφέρειες που είναι οι βοσκότοποι, οι γεωργικές εκτάσεις πολυετών καλλιεργειών και οι γεωργικές εκτάσεις ετήσιων καλλιεργειών. Οι ενισχύσεις θα συγκλίνουν προοδευτικά προς μία ενιαία τιμή εντός κάθε περιφέρειας που θα επιτευχθεί στο έτος 2019. Δεν υπόκειται σε σύγκλιση η αποκαλούμενη πράσινη ενίσχυση που αντιστοιχεί σε 30% των επιδοτήσεων.

Προτείνεται συγκέντρωση δικαιωμάτων καλλιέργειας με τη δέσμευση ποσοστού 2% του εθνικού φακέλου για τη δημιουργία εθνικού αποθέματος δικαιωμάτων για νεοεισερχόμενους στη γεωργική δραστηριότητα.
Σε σχέση με το «Πρασίνισμα» της ΚΑΠ, οι προτάσεις προβλέπουν:

Διαφοροποίηση καλλιεργειών στις αρόσιμες εκτάσεις, όπου οι παραγωγοί με εκμεταλλεύσεις άνω των 100 στρεμμάτων θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον δυο διαφορετικές καλλιέργειες και η κύρια καλλιέργειά τους να μην υπερβαίνει το 75% της συνολικής έκτασης.

Διατήρηση περιοχής «οικολογικής εστίασης» 5% επί του συνόλου των εκμεταλλεύσεων, για εκτάσεις μεγαλύτερες των 150 στρεμμάτων, γη δηλαδή που παραμένει ακαλλιέργητη.

Διατήρηση μονίμων βοσκοτόπων, που σημαίνει ότι γεωργοί που δηλώνουν βοσκότοπο ή λιβάδι δεν θα μπορούν να το μετατρέψουν σε αρόσιμη ή άλλου είδους έκταση.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις διατηρούνται στο 7% των συνολικών κονδυλίων της βασικής ενίσχυσης (για τις καλλιέργειες ψυχανθών επιπλέον 2%), δίνεται ο ορισμός του «μικρού γεωργού», που θα θεωρούνται όσοι λαμβάνουν ποσά ενίσχυσης έως 1.250 ευρώ και εξαιρούνται από τις απαιτήσεις του «πρασινίσματος», ενώ προϋπολογίζεται το 2% των κονδυλίων να κατευθύνονται σε νέους αγρότες κάτω των 40 ετών.

Μπροστά στις επερχόμενες αλλαγές που φέρνει η νέα ΚΑΠ οι αγρότες των Χανίων πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση, να οργανώσουν την πάλη τους μαζικά μέσα από τους Αγροτικούς Συλλόγους και τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο, σε συντονισμό με τους αγωνιζόμενους μικρούς και μεσαίους αγρότες από την υπόλοιπη Ελλάδα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το ξεκλήρισμά τους από την πολιτική της ΕΕ και των ελληνικών κυβερνήσεων που διαχρονικά την εφαρμόζουν.

ΠΗΓΗ: flashnews.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014, 03:33