Χανιά: Το Ειρηνοδικείο δικαίωσε αγρότη

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015, 01:48
Χανιά: Το Ειρηνοδικείο δικαίωσε αγρότη
Το Ειρηνοδικείο Βάμου Χανίων δικαίωσε πλήρως έναν αγρότη με ετήσιο εισόδημα 2.520 ευρώ, οικογενειάρχη με δύο ανήλικα παιδιά (το ένα με αναπηρία 67%), με σύζυγο άνεργη, χωρίς εισόδημα, κάνοντας δεκτό το αίτημα του για ρύθμιση των οφειλών του έναντι των δύο Πιστωτριών Τραπεζών.

Ο αιτών είχε συνάψει δάνεια (καλλιεργητικό και στεγαστικά). Το συνολικό ποσό χρέους ανέρχεται σε 74.148,27 ευρώ. Το Ειρηνοδικείο όρισε μηδενικές δόσεις, καθώς ο αγρότης στηρίζεται μεταξύ άλλων οικονομικά από το πρόγραμμα επισιτιστικής κρίσης. Τα περιουσιακά στοιχεία που έχει στην κατοχή του είναι μια κατοικία 85 τ.μ. και ένα Ι.Χ.

Το Ειρηνοδικείο:

α) Δέχεται την αίτηση χορήγηση προσωρινής διαταγής.
β) Διατάσσει την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του αιτούντος.
γ) Διατάσσει τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του αιτούντος, έως την επανασυζήτηση της κρινόμενης αίτησης, ήτοι μέχρι τις 21-6-2017
δ) Απαγορεύει, κάθε μορφής πράξη εκτέλεσης σε βάρος του αιτούντος.
ε) Ορίζει την καταβολή από τον αιτούντα μηδενικών δόσεων.

Πηγή: zarpanews.gr

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015, 01:57