Χωρίς δημοτική αστυνομία τα Χανιά

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015, 07:31
Χωρίς δημοτική αστυνομία τα Χανιά
Τη μη επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας αποφάσισε απόψε το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων. Η απόφαση ελήφθη από την παράταξη της πλειοψηφίας, καθώς οι άλλες παρατάξεις, είτε ψήφισαν κατά , είτε αποχή. Σύμφωνα, με την εισήγηση του Γενικού Γραμματέα του Δήμου κ. Δημήτρη Φραγκάκη, η επανασύσταση της δημοτικής αστυνομίας είναι αδύνατη, καθώς στην «υπηρεσία» επέστρεψαν μόλις 8 από τους 64 δημοτικούς αστυνόμους.

Από την πλευρά των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης τονίστηκε πως η δημοτική αστυνομία είναι απολύτως αναγκαία και πρέπει να επανασυσταθεί έστω και με λιγότερα άτομα.

Αναλυτικότερα στην εισήγησή του ο κ.Φραγκάκης ανέφερε τα εξής:

«Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί του Δήμου Χανίων οι οποίοι είχαν μεταταχθεί την Ελληνική Αστυνομία ή παρέμεναν σε καθεστώς διαθεσιμότητας δυνάμει του αρ. 81 του ν. 4172/2013 και οι οποίοι, κάνοντας χρήση των διατάξεων του αρ. 19, παρ. 2 του ν. 4325/2015, υπέβαλλαν αίτηση επιστροφής τους στο Δήμο, ανέρχονται συνολικά στα 8 άτομα.

Αυτός ο αριθμός υπαλλήλων κρίνεται εξαιρετικά ανεπαρκής για να στελεχώσει την Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Χανίων καθώς η εν λόγω Διεύθυνση, πριν την κατάργηση του θεσμού, απασχολούσε 64 δημοτικούς αστυνομικούς και είχε επιφορτιστεί με την άσκηση 29 αρμοδιοτήτων βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μάλιστα η εν λόγω Διεύθυνση, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων, περιελάμβανε 3 Τμήματα τα οποία ασκούσαν ανάλογες αρμοδιότητες τα οποία είναι επίσης είναι αδύνατον να στελεχωθούν επαρκώς τόσο με τον απαιτούμενο αριθμό των Προϊσταμένων όσο και με το λοιπό προσωπικό, από τους 8 υπαλλήλους που επέστρεψαν από την Ελληνική Αστυνομία στο Δήμο Χανίων.

Επισημαίνεται επίσης ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων με την υπ΄αριθμ. 160/2015 Απόφασή του, έχει ήδη αποφασίσει την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και την σύσταση νέου «Τμήματος Ελέγχου Στάθμευσης και Κοινόχρηστων Χώρων» το οποίο θα υπάγεται στην Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο πλέον επιφορτίζεται με την άσκηση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας με υπαλλήλους του Δήμου.

Κατόπιν όλων των παραπάνω και λαμβάνοντας επιπρόσθετα υπόψιν οτι:

1. Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 3β του νόμου 4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης-Καταπολέμηση της Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις», που αφορά την Δημοτική Αστυνομία αναφέρεται ότι «με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να αποφασιστεί η μη επανασύσταση Υπηρεσίας Δημοτικής Αστυνομίας».

2. Στην ίδια παράγραφο του νόμου 4325/2015 αναφέρεται επίσης ότι «στην περίπτωση μη επανασύστασης κατά τα προαναφερόμενα της Δημοτικής Αστυνομίας παρέχεται η δυνατότητα στα Δημοτικά Συμβούλια με απόφασή τους να καθορίζουν τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης τους και δεν θα ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία, με ταυτόχρονη αποτύπωσή τους στους Εσωτερικούς Οργανισμούς Λειτουργίας των Δήμων».

Εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη επανασύσταση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Χανίων."

Πηγή: flashnews

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015, 07:34