Χρηματοδότηση δημοτικών επιχειρήσεων

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011, 18:13
Χρηματοδότηση δημοτικών επιχειρήσεων
Ο Θεσμός των Επιχειρήσεων Δήμων και Κοινοτήτων έδωσε τη δυνατότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να διευρύνει τις δραστηριότητες της σε διάφορους τομείς.

Παρά το σημαντικό έργο τους όμως, πολλές δημοτικές επιχειρήσεις σήμερα δεν μπορούν να λειτουργήσουν αφού αδυνατούν να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες εξαιτίας και της νομολογίας του ελεγκτικού συνεδρίου που δεν θεωρεί τις συγκεκριμένες δαπάνες.

Για το θέμα αυτό είχε καταθέσει ερώτηση στο Υπουργείο Εσωτερικών ο βουλευτής της ΝΔ κ. Μιχάλης Γιαννάκης ζητώντας να αποσαφηνιστεί ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβει το Υπουργείο για την "άρση των νομικών σκοπέλων" που δεν επιτρέπουν τη χρηματοδότηση των λειτουργικών δαπανών των κοινωφελών επιχειρήσεων των Δήμων.

Προς απάντηση της ερώτησης του βουλευτή, ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Γεώργιος Ντόλιος απέστειλε έγγραφο στη Βουλή με το οποίο ενημερώνει ότι επιτρέπεται η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών μιας κοινωφελούς επιχείρησης μέσω του διετούς προγράμματος δράσης της, συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών δαπανών.

Μολονότι ο υφυπουργός απέχει από οποιαδήποτε κρίση για θέματα που αφορούν στη θεώρηση ή μη χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής, από τις Υπηρεσίες Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, δηλώνει ότι στο πλαίσιο της κατάρτισης του Ενιαίου Κώδικα Αυτοδιοίκησης, το Υπουργείο εξετάζει όλες τις περιπτώσεις που χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας και αντιμετώπισης, προκειμένου να διασφαλιστεί μεταξύ άλλων η απρόσκοπτη λειτουργία των δημοτικών επιχειρήσεων.

Όπως ειδικότερα αναφέρει ο υφυπουργός, μια κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο ΟΤΑ για τις δραστηριότητες και τις παρεχόμενες, από αυτήν υπηρεσίες, μετά από σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του. Προϋπόθεση προς τούτο αποτελεί η κατάθεση από την επιχείρηση διετούς προγράμματος δράσης, στο οποίο οπωσδήποτε αναφέρονται οι δραστηριότητες και οι υπηρεσίες, η οικονομική δαπάνη αυτών και η ενδεχόμενη χρηματοδότησή τους από τυχόν τέλη ή άλλους πόρους.

Ο κ. Ντόλιος επισημαίνει ότι "δεν νοείται χρηματοδότηση των δράσεων μιας κοινωφελούς επιχείρησης χωρίς την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης αυτής, χάρη στην οποία εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της". Συνεπώς, αναφέρει ο υφυπουργός, "επιτρέπεται η κάλυψη των δαπανών μιας κοινωφελούς επιχείρησης μέσω του διετούς προγράμματος δράσης της, συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών δαπανών, προκειμένου να παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει συσταθεί".

Ο βουλευτής της ΝΔ κ. Μιχάλης Γιαννάκης έχει επισημάνει ότι έχει παγώσει η μισθοδοσία των εργαζομένων σε Δημοτικές Επιχειρήσεις και ότι έχει παραλύσει το σύστημα παροχής κοινωφελών υπηρεσιών των Δήμων προς τους πολίτες του, λόγω της νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που δεν θεωρεί τις λειτουργικές δαπάνες.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011, 18:16