Δύο νέες πρωτοβουλίες για την στήριξη της αλιείας αναλαμβάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής Περιφερειών, για τη νέα αλιευτική πολιτική της περιόδου 2021-2027, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου ενημέρωσε τους βουλευτές ότι το υπουργείο προχωρά με τη συγκρότηση επιστημονικού συμβουλίου αλιείας, για τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, με προτεραιότητα τον καθορισμό των ζωνών αναπαραγωγής των ψαριών, γεωγραφικά και χρονικά. Ο κ. Κεδίκογλου ενημέρωσε επίσης τα μέλη της επιτροπής Περιφερειών ότι σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού εκπονείται πλαίσιο αλιευτικού τουρισμού, εξέλιξη που και θα δώσει «δυνατότητες εναλλακτικής πηγής εισοδήματος για τους αλιείς, και θα καταστήσει την Ελλάδα πόλο έλξης τουριστών».

Αναφερόμενος στην αλιευτική πολιτική την περίοδο 2021-2027, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε ότι το πρόγραμμα θα στηριχθεί σε τέσσερις κυρίως άξονες:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

– Την προώθηση της βιώσιμης αλιείας και της αποκατάστασης και διατήρησης των υδρόβιων βιολογικών πόρων.

– Την προώθηση δραστηριοτήτων βιώσιμης υδατοκαλλιέργειας και μεταποίησης και εμπορίας προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας με συμβολή στην επισιτιστική ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

– Την ενθάρρυνση βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας, σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, καθώς και σε περιοχές εσωτερικών υδάτων και την προώθηση της ανάπτυξης κοινοτήτων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

– Την ενίσχυση της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών και των θαλασσών και τη δημιουργία προϋποθέσεων για την εξασφάλιση ασφαλών προστατευμένων και καθαρών θαλασσών και ωκεανών, που υπόκεινται σε βιώσιμη διαχείριση.

Σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς εθνικούς στόχους, ο Σίμος Κεδίκογλου έδωσε έμφαση στον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού στόλου, στην επιλεκτικότητα των αλιευτικών εργαλείων και τη βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων, την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αλιευτικών επιχειρήσεων, τη στήριξη του τομέα της παραδοσιακής αλιείας, την ενίσχυση της διαδικασίας διαδοχής και εισόδου νέων αλιέων στον κλάδο και την υποστήριξη της διαφοροποίησης των αλιευτικών δραστηριοτήτων. «Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των υποδομών για την υποστήριξη της αλιείας, την τήρηση των υποχρεώσεων εκφόρτωσης και τη διαχείριση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και των θαλάσσιων απορριμμάτων, η ανάπτυξη καινοτομίας για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της αλιείας και η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης στην αλιεία, η προστασία και η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, η διασφάλιση της επάρκειας των αποθεμάτων και της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης αλίευσης», είπε επίσης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης τα μέλη της επιτροπής ενημερώθηκαν για τα προγράμματα και τα χρηματοδοτικά εργαλεία, από τον Δημήτρη Παπαγιαννίδη, γενικό γραμματέα Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο κ. Παπαγιαννίδης αναφέρθηκε στις προτεραιότητες για βιώσιμη ανάπτυξη του τομέα της αλιείας στην κατεύθυνση ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, δηλαδή της ενίσχυσης του εισοδήματος των ψαράδων, της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Βασικός άξονας, όπως εξήγησε, είναι η προώθηση περιβαλλοντικά βιώσιμης, αποδοτικής, ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση, υδατοκαλλιέργειας.

Εθνικό στόχο χαρακτήρισε τη βιώσιμη ανάπτυξη της αλιείας, η γενική γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χριστιάνα Καλογήρου. «Ως αναπόσπαστο κομμάτι της γαλάζιας οικονομίας και της γαλάζιας ανάπτυξης, η ανάπτυξη της αλιείας στη χώρα μας, αντιλαμβανόμαστε ότι όχι μόνο συμβάλλει για την αύξηση του εθνικού μας προϊόντος, αλλά είναι και ένας καθοριστικός τομέας για θέματα κοινωνικής συνοχής, ειδικά σε απομακρυσμένες και μικρές νησιωτικές περιοχές», επισήμανε η Χριστιάνα Καλογήρου και τόνισε ότι στο επίκεντρο της πολιτικής του υπουργείου είναι οι αλιείς και η ανάπτυξη του κλάδου της αλιείας που αποτελεί και σημαντικό στοιχείο και για την ανάπτυξη κάθε περιοχής, νησιωτικής ή παράκτιας.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης