Τι θα γίνει εάν χορηγηθεί αιθέριο έλαιο μέντας στην παραγωγή ορνίθων αυγοπαραγωγής; Αντιμετωπίζουν και οι χοίροι θέματα γονιμότητας, και αν ναι όλες τις εποχές; Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη ζωϊκή παραγωγή; Απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά, έδωσαν οι εισηγητές στην ημερίδα που διοργάνωσε το τμήμα Γεωπονίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ), στο πλαίσιο της 12ης Διεθνούς Έκθεσης για την Κτηνοτροφία και την Πτηνοτροφία «Zootechnia», που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη έως και τις 5/2.

Για την επίδραση της χορήγησης αιθέριου ελαίου μέντας στην παραγωγή των ορνίθων αυγοπαραγωγής και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αυγών, μίλησε ο τεχνολόγος Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, υποψήφιος Διδάκτωρ στο τμήμα Γεωπονίας, του ΔΙΠΑΕ, Βασίλειος Μοσχόπουλος. Όπως είπε, στον πειραματισμό που έγινε στο πτηνοτροφείο του πανεπιστημίου χρησιμοποιήθηκαν 36 όρνιθες και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, χρησιμοποιήθηκαν συμβατικές διαδικασίες διαχείρισης: παροχή φυσικού και τεχνητού φωτισμού για 16 ώρες την ημέρα, ελεγχόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος, αυστηρά ελεγχόμενη διατροφή (130 g/όρνιθα/ημέρα) και συνεχής παροχή νερού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αυτό που προέκυψε από τον πειραματισμό που διήρκησε 56 ημέρες, είναι σύμφωνα με τον ίδιο, ότι η προσθήκη αιθέριου ελαίου μέντας στην τροφή των ορνίθων αυγοπαραγωγής, σε περιεκτικότητα μέχρι 1.000 mg/kg, δεν επηρέασε τις αποδόσεις και τα περισσότερα χαρακτηριστικά της ποιότητας των αυγών. Την ίδια στιγμή δε, μείωσε την περιεκτικότητα της λεκίθου των αυγών σε ολικά λιπίδια και οι υδατοδιαλυτές πρωτεΐνες και αύξησε την αντιοξειδωτική ικανότητα.

Η εποχική υπογονιμότητα των χοίρων

Στη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου, είναι που οι χοίροι εμφανίζουν εποχική υπογονιμότητα, όπως προκύπτει από τη μελέτη που διενήργησε σε χοιροτροφική μονάδα της Β. Ελλάδας για διάστημα πέντε χρόνων, από το 2016, η κτηνίατρος, δ/νση Κτηνιατρικής, Π.Ε Θεσσαλονίκης, Ουρανία Σπουγγιαδάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Λέγοντας ότι η εποχιακή υπογονιμότητα είναι από τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η χοιροτροφία στις μέρες μας, η ίδια εξήγησε ότι η εκτροφή στην οποία έγινε η μελέτη αποτελούταν από 254 έως και 280 χοιρομητέρες και αυτό που προέκυψε είναι ότι «οι αναπαραγωγικοί δείκτες και η υπογονιμότητα στους χοίρους είχαν εποχική εμφάνιση και εντοπίζονταν στη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπώρου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε δε, ότι με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης που υλοποίησε, η εποχική υπογονιμότητα των χοίρων επηρεάζει και τα δύο φύλλα, εμφανίζει διακύμανση στην ένταση με την οποία εμφανίζεται ανά έτος και έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για την χοιροτροφία. «Ήδη έχει μελετηθεί το φαινόμενο αυτό παγκοσμίως και πιθανότατο στο μέλλον με διαχειριστικές μεθόδους και παρεμβάσεις να μπορεί να μειωθεί η έντασή του», επισήμανε.

Τη θέση του ότι τα αυτόματα (ρομποτικά) συστήματα άμελξης, αποτελούν την πλέον εξελιγμένη μορφή συστημάτων άμελξης αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο στην επίτευξη στόχων κτηνοτροφίας ακριβείας, διατύπωσε μιλώντας ο τεχνολόγος Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, «Ένωση Αγροτών Σερρών», Αλέξανδρος Πεταλάς.

Παρουσιάζοντας τα συμπεράσματά της έρευνας που έκανε για την εφαρμογή του συστήματος της αυτόματης (ρομποτικής) άμελξης για αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στην Ελλάδα, τόνισε ότι η κτηνοτροφική μονάδα που μελετήθηκε διαθέτει σύγχρονες εγκαταστάσεις και μηχανήματα ανάλογα αυτών που προτείνονται και χρησιμοποιούνται διεθνώς, ενώ παρόμοιος καταγράφεται και ο τρόπος παρασκευής και χορήγησης των ζωοτροφών. Οι αποδόσεις σε γάλα και παραμέτρους ρομποτικής άμελξης (συχνότητα, διάρκεια, κ.ά.), είναι παρόμοιες με αυτές των μονάδων του εξωτερικού, με την ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος να είναι καλή.

Για την επίδραση της χορήγησης μίγματος μαννοζο – ολιγοσακχαριτών και αμινοξέων – πεπτιδίων (NutriMos) στις αποδόσεις των αναπτυσσόμενων μοσχαριών, μίλησε στην εκδήλωση ο Τεχνολόγος Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, «Ζαχαράκης Κτηνιατρικά, ΑΕ», Ευάγγελος Τάτσης. Όπως είπε, η χορήγηση NutriMos δε βελτίωσε τις ζωοτεχνικές παραμέτρους των αναπτυσσόμενων μοσχαριών, ούτε όμως και επηρέασε αρνητικά τις αιματολογικές παραμέτρους τους, εξέλιξη που πιθανόν να οφείλεται στο μικρό αριθμό των δειγμάτων.

Από την πλευρά του ο τεχνολόγος Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, υποψήφιος Διδάκτωρ στο τμήμα Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ, Βασίλειος Τσιούρης, μίλησε για την εποχιακή διακύμανση του μικροβιακού φορτίου, του αριθμού των σωματικών κυττάρων και της χημικής σύνθεσης του γάλακτος παγολεκάνης σε προβατοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Π.Ε Ιωαννίνων.

Τα «φώτα» της για την εφαρμογή της στρατηγικής του e-marketing (μέσα κοινωνικής δικτύωσης) στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, έδωσε η υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Γεωπονίας, του ΔΙΠΑΕ, Αφροδίτη Κήττα, Τεχνολόγος Γεωπόνος, αναδεικνύοντας τη σημασία της τμηματοποίησης των πελατών, με βάση τη συμμετοχή τους στην κοινότητα και της σύνδεσης της επωνυμίας του προϊόντος με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά των μελών τους. Σύμφωνα με την ίδια, από την έρευνα στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στην Ελλάδα, προέκυψαν τέσσερις ομάδες των κοινοτήτων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ όπως επισήμανε, για αποτελεσματικές εκστρατείες πρέπει πρώτα να κατανοηθεί η ετερογένεια των μελών της κοινότητας.

Ο γεωργο-οικονομολόγος, «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Θ. Α.Β.Ε.Ε. Πτηνοτροφικές Επιχειρήσεις», Διονύδιος Μπαντής, μίλησε για την περιβαλλοντική διαχείριση και τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας στον κλάδο των ζωοτροφών.

Γενετική βελτίωση αγροτικών ζώων

Την ύπαρξη γενετικής διαφοροποίησης, τόσο σε επίπεδο γονοτύπων, όσο και σε επίπεδο συνδυαστικών απλοτύπων, σε δυο λειτουργικά γονίδια, τα GHR και IGFIR, εντόπισε μεταξύ των τριών διαφορετικών ελληνικών φυλών προβάτων των Λέσβου, Σαρακατσάνικου και Καλαρρύτικου, η τεχνολόγος Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, GMCert, Αικατερίνη Βαξεβανέλη, στο πλαίσιο σχετικής εργασίας που έκανε και παρουσίασε στην εκδήλωση.

Η εργασία, για την ανίχνευση πιθανών πολυμορφισμών στα γονίδια του υποδοχέα της αυξητικής ορμόνης (GH-R) και του υποδοχέα του αυξητικού παράγοντα της ινσουλίνης (IGF1-R) στις φυλές προβάτων Λέσβου, Σαρακατσάνικου, Καλαρρύτικου, έγινε όπως εξήγησε μεταξύ τριών ελληνικών φυλών προβάτων και συγκεκριμένα, 21 της φυλής Καλαρρύτικο, 20 της φυλής Σαρακατσάνικο και 24 της φυλής Λέσβου και οι οποίες είχαν διαφορετικές χρήσεις (νομαδική, ορεινή, νησιωτική) και «κατά πάσα πιθανότητα διαφορετικό ιστορικό επιλογής», τόνισε.

Για να μπορέσουν τα δύο αυτά γονίδια (GHR και IGFIR) να χρησιμοποιηθούν ως γενετικοί δείκτες για την γενετική βελτίωση των προβάτων, σύμφωνα με την ίδια είναι απαραίτητο να γίνουν περαιτέρω έρευνες για την συσχέτιση αυτών των μεταλλάξεων με τα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των φυλών αυτών.

Σημαντική γενετική διαφοροποίηση, παρατηρήθηκε στο Σαρακατσάνικο πρόβατο, σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές φυλές και στο πλαίσιο αυτό, η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω μελέτης των γονιδίων «για τυχόν σχέση τους με παραγωγικές ιδιότητες», επισήμανε χαρακτηριστικά.

Την επίδραση του ACAA2 στην γαλακτοπαραγωγή προβάτων φυλής Χίου και την πιθανή αλληλεπίδραση με άλλους μοριακούς δείκτες, μελέτησε ο γεωπόνος-Ζωοτέχνης, υποψήφιος Διδάκτωρ στο τμήμα Γεωπονίας, του ΔΙΠΑΕ, Δημήτριος Κυρτσούδης. Συμπερασματικά, όπως επισήμανε, επιβεβαιώθηκε η ύπαρξη επίδρασης του μονονουκλεοτιδικού πολυμορφισμού (SNP, T>C) του γονιδίου ACAA2 στην γαλακτοπαραγωγή, όχι όμως ατομικά (μόνο ο γονότυπος του SNP). Παρατηρήθηκε δε, όπως πρόσθεσε, «επίδραση των μικροδορυφορικών δεικτών MAF214, OARCP49 και OARFCB304 εκ των οποίων μόνο οι δείκτες OARCP49 και OARFCB304 εμφάνισαν σημαντικές επιδράσεις μετά την εφαρμογή μεικτού προτύπου».

Λαμβάνοντας δε υπόψη τις γενετικές επιδράσεις και στο υπόλοιπο γένωμα, μέσω την εφαρμογής ενός μεικτού ατομικού ζωικού προτύπου (Animal Model) ο κ. Κυρτσούδης τόνισε ότι παρατηρήθηκε ότι μόνο οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ SNP*OARFCB304 και SNP*OARCP49 παραμένουν στατιστικά σημαντικές. «Η έρευνα συνεχίζεται για την ανίχνευση πολυμορφισμών στα γονίδια της μεθυλοτρανσφεράσης και ακετυλοτρανσφεράσης Ι», γνωστοποίησε.

Τον προσδιορισμό ποιοτικών και γενετικών παραμέτρων σπέρματος κάπρων υψηλής και μειωμένης γονιμότητας σε επίπεδο εκτροφής, επιχείρησε μέσω της εργασίας της η Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, ΥΠΠΑΤ, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων, Ν. Πιερίας, Δρ Βασιλική Στραβογιάννη.  

Για την εφαρμογή του πρωτόκολλου συγχρονισμού οίστρων «ovsynch» και της τεχνητής σπερματέγχυσης σε προκαθορισμένο χρόνο στα μικρά μηρυκαστικά, μίλησε ο Τεχνολόγος Γεωπόνος-Ζωοτέχνης, «Μάντης Δημήτριος ΕΕ», Δημήτριος Μάντης.

Όπως τόνισε, «στα μικρά μηρυκαστικά κατά την οιστρική περίοδο, το πρωτόκολλο συγχρονισμού Ovsynch μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική λύση έναντι του μεγαλύτερης διάρκειας κλασσικού πρωτοκόλλου συγχρονισμού οίστρου με ενδοκολπικούς σπόγγους προγεσταγόνων και να συνοδεύεται από την εφαρμογή διπλής τεχνητής σπερματέγχυσης στα πρόβατα στις 48 και72 ώρες και στις αίγες μονής σπερματέγχυσης 16 ώρες μετά τη δεύτερη χορήγηση της GnRH».

Η εκδήλωση του Τμήματος Γεωπονίας του ΔΙΠΑΕ, αποτέλεσε μέρος της διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος μεταπτυχιακού σπουδών του τμήματος Γεωπονίας, του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με τίτλο «Καινοτόμα Συστήματα Αειφόρου Αγροτικής Παραγωγής».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας της Κεντρικής Μακεδονίας, Γιώργος Κεφαλάς, ενώ την οργανωτική επιτροπή της ημερίδας, πλαισίωσαν ο καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας ΔΙΠΑΕ, δρ Αριστοτέλης Λυμπερόπουλος, ο επίκουρος καθηγητής στο ίδιο τμήμα, δρ Ζήσης Τζήκας και η λέκτορας δρ Σταυρούλα Κυρίτση.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης