Ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση στο σχολείο «Train the Trainer Course- TtTC» στο οποίο συμμετείχαν αξιωματικοί του Βασιλικού Ναυτικού της Ιορδανίας και διοργάνωσε η διεύθυνση Επιχειρησιακής Αξιολόγησης του Αρχηγείου Στόλου (ΑΣ/ΔΕΠΑ).

Πέραν της θεωρητικής εκπαίδευσης στις εγκαταστάσεις της Σχολής Εξάσκησης Ναυτικής Τακτικής (ΣΕΝΤ), πραγματοποιήθηκαν εκπαιδευτικά αντικείμενα σε μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού εν όρμω, με τη συμμετοχή του πληρώματος της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Οι εκπαιδευόμενοι απέκτησαν τις βασικές γνώσεις εκπαιδευτή και αξιολογητή προκειμένου να υποστηρίξουν τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς φορείς της χώρας τους.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης