Οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων απειλούν το φυσικό και οικιστικό περιβάλλον και τείνουν να εξελιχθούν σε μόνιμο εισπρακτικό μηχανισμό προστίμων, σύμφωνα με το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Κρούοντας μάλιστα τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η διαδικασία που ακολουθείται, η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, με πρόεδρο τον κ. Παν. Πικραμμένο και εισηγήτρια τη σύμβουλο Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, μπλοκάρει προσωρινά την υποβολή αιτήσεων νομιμοποίησης αυθαιρέτων που συνοδεύονται από δικαιολογητικά πέραν όσων προβλέπονταν στον αρχικό νόμο 4014/2011.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Έως ότου εκδοθεί οριστική απόφαση για την κύρια προσφυγή που έχει κατατεθεί από κατοίκους του Αμαρουσίου, οι σύμβουλοι Επικρατείας απαγόρευσαν να υποβάλλονται αιτήσεις που δεν φέρουν αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα ως αποδεικτικά στοιχεία του χρόνου κατασκευής της αυθαίρετης οικοδομής. Παράλληλα, διέταξαν να διακοπεί η επεξεργασία των αιτήσεων εκείνων που έχουν ήδη υποβληθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των μεταγενέστερων νόμων 4042/2012 και 4030/2011, που τροποποίησαν τον αρχικό 4014/2011 και προβλέπουν εφόσον δεν υπάρχουν δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες, «ιδιωτικά έγγραφα βέβαιης χρονολογίας» ή ακόμη και «υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, συνοδευόμενη από τεχνική έκθεση μηχανικού».

Όπως αναφέρεται στην απόφαση αναστολής του ΣτΕ, συνεχώς η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων νομιμοποίησης των αυθαιρέτων παρατείνεται με νομοθετικές ρυθμίσεις. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό ότι η προθεσμία αυτή έχει παραταθεί μέχρι τις 30.9.2012, ενώ έχει παρασχεθεί η νομοθετική εξουσιοδότηση στους υπουργούς Οικονομικών και Περιβάλλοντος για νέα παράταση των προθεσμιών αυτών.

Το γεγονός αυτό επεσήμαναν, σύμφωνα με πληροφορίες, και οι σύμβουλοι επικρατείας, διαπιστώνοντας ότι οι συνεχείς παρατάσεις υποβολής των αιτήσεων νομιμοποίησης αυθαιρέτων και η μεγάλη «ελαστικότητα» που αφήνουν για τα αναγκαία έγγραφα οι αλλεπάλληλες ρυθμίσεις « επιτρέπουν καθημερινά την ανέγερση νέων αυθαίρετων μετά την 28η Ιουνίου 2012, δηλαδή μετά την εφαρμογή του Ν. 4014/2011». Όλα αυτά βέβαια εγκυμονούν τον κίνδυνο, σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ, το κράτος να δημιουργήσει έναν «νόμιμο» εισπρακτικό μηχανισμό προστίμων σε βάρος του δασικού και οικιστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Η υπόθεση έφτασε στο Συμβούλιο της Επικρατείας μετά την προσφυγή που έχουν καταθέσει κάτοικοι του Αμαρουσίου Αττικής, υποστηρίζοντας ότι θίγονται με το Ν. 4014/2011 που προβλέπει τη διαδικασία νομιμοποίησης των αυθαιρέτων και την επιβολή ειδικού προστίμου υπέρ του «πράσινου ταμείου». Μεταξύ άλλων επικαλούνται το ενδιαφέρον τους για το οικιστικό περιβάλλον της περιοχής του, το ενδιαφέρον του για την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος ανάπτυξης της χώρας κ.λπ..

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Επιμέλεια: Xρήστος Μαζάνης

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης