Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Θ., λαμβάνοντας υπόψη του την με αριθμ. Δ.29α/Φ.11/Γ.Π.οικ.31924/1249 διευκρινιστική εγκύκλιο για την χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α. για το έτος 2013 και το από 27.9.2013 ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Ο.Α.Σ.Θ., αποφάσισε ομόφωνα την επέκταση της παράτασης της ισχύος των χορηγηθέντων, κατά το έτος 2012 (Β΄ εξάμηνο), δελτίων – κουπονιών ελεύθερης μετακίνησης των Ατόμων με Αναπηρία (Α.με.Α), έως και 30.11.2013.

Πηγή: seleo.gr

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης