Οι αλλαγές που έχουν επιφέρει τα νέα μέτρα-φωτιά της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό είναι πολλές και οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν προκαλέσει αμηχανία και σύγχυση σε μία μεγάλη μερίδα φορολογουμένων και συνταξιούχων που για άλλη μία φορά θα δουν τις απολαβές τους -στις περισσότερες περιπτώσεις- να μειώνονται αισθητά.

Οι μεταρρυθμίσεις αφορούν μεταξύ άλλων σε κύριες συντάξεις, ΕΚΑΣ και εισφορές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παρακάτω παρατίθενται 15 βασικά ερωτήματα και οι απαντήσεις τους σχετικά με τα όσα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι πολίτες, με βάση τον νέο νόμο για τις συντάξεις και τις εισφοράς.

Αναλυτικά:

1. Ποιο Ταμείο θα χορηγεί την κύρια σύνταξη;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο θα ενοποιηθούν όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης καθώς και το ΕΤΑΤ που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή σε τραπεζοϋπαλλήλους, θα είναι το μοναδικό ταμείο από την 1/1/2017.

2. Τι συντάξεις θα δίνονται στο εξής;

Σύμφωνα με την «Ημερησία» όσοι αποχωρούν μετά την έναρξη ισχύος του νέου νόμου (και οι ένστολοι από την 1/7/2016), θα λαμβάνουν δύο τμήματα σύνταξης:

Οι αλλαγές που έχουν επιφέρει τα νέα μέτρα-φωτιά της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό είναι πολλές και οι μεταρρυθμίσεις αυτές έχουν προκαλέσει αμηχανία και σύγχυση σε μία μεγάλη μερίδα φορολογουμένων και συνταξιούχων Την εθνική σύνταξη (384 ευρώ για πάνω από τα 20 χρόνια ασφάλισης, μειούμενη κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, κατά 2% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 15 έτη, φτάνοντας, στην περίπτωση αυτή, τα 345,6 ευρώ ή ανάλογα με το ποσοστό αναπηρίας αν υπάρχει αναπηρία).

Το δεύτερο τμήμα είναι η «ανταποδοτική» η οποία θα υπολογίζεται με βάση τα έτη ασφάλισης, το μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 και μετά, νέα χαμηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης σε σχέση με ό,τι ίσχυε πριν από τη ψήφιση του νέου νόμου και χωρίς πλέον επίδομα γάμου. Άγνωστο παραμένει εάν θα μειώνεται η «ανταποδοτική» σύνταξη σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης.

3. Πώς θα υπολογιστούν οι συντάξεις που εκκρεμούν;

Τόσο οι εκκρεμείς όσο και εκείνες για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις πριν από τη δημοσίευση του νέου νόμου στο ΦΕΚ, θα ισχύσουν ευνοϊκότεροι όροι (το καθεστώς έως 31/12/2014), δηλαδή θα υπολογιστούν με υψηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης και με βάση τις αποδοχές της καλύτερης 5ετίας (π.χ. στο ΙΚΑ).

4. Θα δίνονται προσωρινές κύριες συντάξεις;

Με δεδομένες τις μεγάλες καθυστερήσεις προβλέπεται η χορήγηση προσωρινής σύνταξης στο 50% του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου τους τελευταίους πριν από τη συνταξιοδότηση 12 μήνες και του 50% του μέσου μηνιαίου εισοδήματος αν είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας. Αν, ωστόσο, υπάρχει πρόωρη συνταξιοδότηση, η προσωρινή σύνταξη θα μειώνεται κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

5. Θα μπορεί να πάρει δύο συντάξεις ο παράλληλα ασφαλισμένος σε 2 ταμεία;

Θα δικαιούται μια εθνική σύνταξη ενώ για τη δεύτερη προβλέπονται μεγάλες αλλαγές, αφού αντί σύνταξης θα δίνεται μια προσαύξηση με συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς που θα έχει καταβάλει, ή θα συνεχίσει να καταβάλει.

6. Θα «κοπούν» ή όχι οι κύριες συντάξεις που ήδη καταβάλλονται ή θα καταβληθούν σε όσους συνταξιοδοτηθούν με το παλαιό καθεστώς;

Ο νόμος επιβάλλει την περικοπή, από τώρα έως τις 31/12/2018, κάθε κύριας σύνταξης που ξεπερνά σήμερα τα 2.000 ευρώ μεικτά και τις 3.000 ευρώ «καθαρά», εφόσον ο συνταξιούχους λαμβάνει περισσότερες συντάξεις. Οι υπόλοιπες κύριες συντάξεις θα διατηρηθούν στο ύψος τους, αλλά, μέχρι τις 31/12/2018, θα επανυπολογιστούν με τους νέους κανόνες που θα ισχύσουν για τις νέες συντάξεις. Δεν έχει διευκρινιστεί τι θα συμβεί, στη συνέχεια, με τις προσωπικές διαφορές οι οποίες θα προκύψουν.

7. Τι θα ισχύει με τις νέες συντάξεις λόγω θανάτου;

Αν ο επιζών σύζυγος έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνει ολόκληρη τη σύνταξη για μια τριετία και στη συνέχεια το 50% (εκτός αν είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%) με πρόβλεψη και για τα προστατευόμενα μέλη (παιδιά). Αυστηρότερες προϋποθέσεις τίθενται για διαζευγμένους που είχαν μεγάλη διαφορά ηλικίας ενώ ειδικό καθεστώς θα ισχύει για τους ένστολους.

8. Θα αλλάξουν, μετά την ενοποίηση των Ταμείων, οι «καλύψεις» για παροχές ασθενείας;

Ο νόμος προβλέπει να εφαρμοστούν νέες ενιαίες για όλους «καλύψεις» που θα καθοριστούν με Κανονισμό Παροχών που θα εκδοθεί μέχρι τις 31/12/2016 ύστερα από αναλογιστική μελέτη.

9. Θα μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις και τι θα γίνει με τις εκκρεμείς και τις νέες;

Όλες οι καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις θα επανυπολογιστούν με χαμηλότερο ποσοστό αναπλήρωσης (0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών για κάθε έτος δηλαδή στα 35 χρόνια το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι 15,75% έναντι του 20% – 45%) και θα «κοπούν» σε ποσοστά που θα καθοριστούν διαφυλάσσοντας το μεικτό εισόδημα του συνταξιούχου από κύρια + επικουρική έως τα 1.300 ευρώ «μεικτά» τον μήνα. Το ίδιο αναμένεται να ισχύσει για τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης. Όλες οι επικουρικές θα είναι υποκείμενες σε μειώσεις… διαρκείας εφόσον υπάρχουν ελλείμματα.

10. Τι θα γίνει με τα εφάπαξ;

Τα ταμεία που χορηγούν εφάπαξ και είναι ΝΠΔΔ ενοποιούνται από την 1/1/2017 στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) και τα εφάπαξ που θα δίνονται, συμπεριλαμβανομένων και των δεκάδων χιλιάδων απλήρωτων, θα είναι μικρότερα κατά 12% – 15% σε πρώτη φάση και ακόμη χαμηλότερα στο μέλλον.

11. Θα μειωθούν τα καταβαλλόμενα μερίσματα των Μετοχικών Ταμείων;

Από φέτος θα γίνουν αναδρομικές μειώσεις έως 35% λόγω των ελλειμμάτων στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων το οποίο θα πληρώνει, όπως και τα άλλα Μετοχικά (στρατού, αεροπορίας, ναυτικού) όσα θα έχει τη… δυνατότητα να καταβάλει από τις καταθέσεις των μετόχων.

12. Πότε θα καταργηθεί το ΕΚΑΣ;

Το ΕΚΑΣ, σταδιακά έως τα τέλη του 2019, θα καταργηθεί πλήρως.

13. Τι εισφορές θα πληρώνονται με τον νέο νόμο;

Οι εισφορές για τη σύνταξη (20% που σε περίπτωση μισθωτής εργασίας επιμερίζεται σε 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και 13,33% σε βάρος του εργοδότη), την ασθένεια (7,10% για μισθωτή εργασία και 6,95% για ελεύθερο επάγγελμα), όπως και για την επικουρική ασφάλιση (7%) και το εφάπαξ (4%) για όσους έχουν σχετικές καλύψεις, θα είναι, από την 1/1/2017. Θα είναι ενιαίες για όλους ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην ασφάλιση και το επάγγελμα (σε όσους κλάδους ισχύουν χαμηλότερες προβλέπεται η σταδιακή αύξησή τους εντός 3 ετών).

Ειδικά για όσους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και ταυτόχρονα είναι μισθωτοί, οι εισφορές θα υπολογίζονται στο συνολικό φορολογητέο εισόδημα. Εκπτώσεις προβλέπονται για νέους (όλοι όσοι έχουν πτυχίο), ς αγρότες και επιστήμονες. Η πρώτη αύξηση εισφορών θα γίνει από τον ερχόμενο Ιούνιο για την επικουρική ασφάλιση επιβαρύνοντας τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες κατά 1 ποσοστιαία μονάδα.

14. Πόση θα είναι η κατώτατη και πόση η ανώτατη εισφορά;

Βάσει υπολογισμού για την κατώτατη εισφορά που θα πρέπει να καταβάλλεται ορίζονται τα 410,25 ευρώ (το 70% του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού ηλικίας άνω των 25 ετών, δηλαδή 410,25 ευρώ) και την ανώτατη το δεκαπλάσιο του κατώτατου μισθού που σήμερα είναι 586,08 ευρώ, δηλαδή μισθός ή εισόδημα από εργασία 5.860,8 ευρώ. Οι αντίστοιχες εισφορές για τη σύνταξη θα είναι 82,05 ευρώ τον μήνα και 1.172,16 ευρώ και για την ασθένεια 28,71 ευρώ και 410,25 ευρώ τον μήνα, με βάση τις εισφορές 20% και 7%.

15. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος και η πληρωμή των εισφορών;

Εντός του 2016 θα δημιουργηθεί κοινό μητρώο των υπόχρεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φόρου εισοδήματος που θα πληρώνονται ενιαία.

Πηγή: Ημερησία

Διαβάστε επίσης:

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης