Την οριστική απόλυση από το διπλωματικό Σώμα «δείχνει» για τον πρώην γενικό πρόξενο της Ελλάδος στη Σμύρνη η γενική επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης Μαρία Παπασπύρου με προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας, θεωρώντας επιεική την πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού κατά δύο βαθμούς που του υποβλήθηκε.

Η γενική επιθεωρήτρια καταλογίζει παρατυπίες και νομικά λάθη στην πειθαρχική απόφαση με την οποία απαλλάχθηκε για ορισμένα από τα παραπτώματα που του είχαν αποδοθεί καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρχε δόλος εκ μέρους του, και για το λόγο αυτό ζητεί την ακύρωσή της από το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο ώστε να του επιβληθεί η ποινή της οριστικής απόλυσης ή οποιαδήποτε άλλη δυσμενέστερη κρίνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Το πειθαρχικό του ΥΠΕΞ επέβαλε στον πρώην γενικό πρόξενο την πειθαρχική ποινή του υποβιβασμού κατά δύο βαθμούς κρίνοντάς τον ένοχο για παράβαση υπαλληλικού καθήκοντος, αναξιοπρεπή για υπάλληλο συμπεριφορά εντός και εκτός υπηρεσίας, αμέλεια ή ατελή εκπλήρωση υπηρεσιακού καθήκοντος και συμπεριφορά ασυμβίβαστης με την αξιοπρεπή εκπροσώπηση της χώρας.

Η ποινή του επιβλήθηκε διότι στο πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής εμφανιζόταν έλλειμμα 151.000 τουρκικών λιρών στο προξενείο κάτι που έπρεπε να καλυφθεί από τον ίδιο καθώς εκείνος έφερε την ευθύνη. Ο πρόξενος εξόφλησε τμηματικά μερικά το επίμαχο ποσό και άφησε ανεξόφλητο το ποσό των 34.456 τουρκικών λιρών. Ακολούθησε οικονομικός και διαχειριστικός έλεγχος στο Προξενείο της Σμύρνης, όπου διαπιστώθηκε κακοδιαχείριση .

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης