Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 7/Σ.7 από 01 Μαρτίου 2024, ανακοίνωσε τις παρακάτω κρίσεις για τους Πλοιάρχους ΠΝ, συμφώνως Ν. 2439/96, ως ακολούθως:

α. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:
(1) Μάχιμους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

(α) Κατσούλη Μάριο

(β) Χατζή Γεώργιο

(γ) Κίτσο Ηλία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

(δ) Λιώνη Ευάγγελο

(ε) Σπυρόπουλο Βασίλειο

(στ) Ασβεστά Αντώνιο

(ζ) Καφετζή Ευάγγελο

 

(2) Μάχιμο ΕΟΘ:

Μορελάτο Δημήτριο

 

(3) Μηχανικούς:

(α) Μοναχό Δημήτριο

(β) Λουκοβίτη Βασίλειο

(γ) Αφεντουλίδη Παναγιώτη

(δ) Κωβαίο Αντώνιο

(ε) Κορολιό Νικόλαο

(στ) Ραυτόπουλο Νικόλαο

 

(4) Υγειονομικού / Οδοντιάτρων:

Μηλίτση Ιωάννη

 

(5) Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(α) Παπαχαρτοφύλη Ευστάθιο

(β) Βλαστέλλη Αναστάσιο

(γ) Περδικούρη Γεώργιο

 

β. «Μη Διατηρητέους» ΕΟΘ:
(1) Μάχιμους:

(α) Παπαδάκη Στυλιανό

(β) Μπογιάννο Αλέξανδρο

(γ) Παπακωνσταντίνου Ιωάννη

 

(2) Μηχανικούς:

Λελάκη Ιωάννη

 

(3) Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ):

(α) Ροδουσάκη Στυλιανό

(β) Μαυροβουνιώτη Νικόλαο

(γ) Ζωχιό Γεώργιο

 

2. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 8/Σ.8 από 01 Μαρτίου 2024, ανακοίνωσε τις παρακάτω κρίσεις για τους Πλοιάρχους ΠΝ, συμφώνως Ν. 3883/10, ως ακολούθως:

α. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:
(1) Οικονομικού:

Σημιακάκη Χρήστο

 

(2) Υγειονομικού / Νοσηλευτικής:

Καμπόλη Μαρία

 

(3) Ειδικούς Επιστήμονες:

Ανδριόπουλο Σπύρο

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης