Σήμερα τελευταία ημέρα του Ιουνίου 2023 αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης 30 ανώτατοι και ανώτεροι δικαστές και εισαγγελείς μεταξύ των οποίων η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Μαρία Γεωργίου και ο εισαγγελέας του Ανωτάτου Ποινικού Δικαστηρίου Ισίδωρος Ντογιάκος.

Αναλυτικότερα, από το Συμβούλιο της Επικρατείας αποχωρούν τρεις αντιπρόεδροι, οι Γεώργιος Τσιμέκας, Ευθύμιος Αντωνόπουλος και Παναγιώτα Καρλή και δύο σύμβουλοι Επικρατείας, οι Θεόδωρος Αραβάνης και Ιφιγένεια Αργυράκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Παράλληλα, από τον Άρειο Πάγο συνταξιοδοτούνται τρεις αντιπρόεδροι, οι Μαρία Βασδέκη, Ζαμπέττα Στράτα και Μαριάvθη Παγoυτέλη. Ακόμη, αποχωρούν 13 αρεοπαγίτες, οι οποίοι είναι: Βασιλική Ηλιoπoύλoυ, Αvθή Γκάμαρη, Μαρία Κoυβίδoυ, Όλγα Σχετάκη-Μπovάτoυ, Γεώργιoς Κόκκoρης, Βασίλειoς Μαχαίρας, Αικατερίvη Βλάχoυ, Ευδoξία Κιoυπτσίδoυ- Στρατoυδάκη, Δημητρία Στρoύζα-Ξέvoυ ή Κoκoλέτση, Καvέλλα Τζαβέλλα-Δημαρά, Τριαvταφυλλιά Πατρώvα, Μαρί Δεργαζαριάv και Μαρία Χασιρτζόγλoυ.

Από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αποχωρούν επτά αντεισαγγελείς οι Δημήτριoς Παπαγεωργίoυ, Ελέvη Μετσoβίτoυ-Φλoυρή, Δημήτρης Ασπρογέρακας, Μαρία Μαλλoύχoυ, Αδαμαvτία Οικovόμoυ, Παvαγιώτης Παvαγιωτόπoυλoς και Περικλής Δράκος.

Τέλος, από το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν αποχωρεί κανένας δικαστικός λειτουργός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ
σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης