Καταπέφτει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το όριο ηλικίας των 42 ετών που είχε τεθεί με νόμο του 2000 για την είσοδο στο επάγγελμα των συμβολαιογράφων.

Το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με απόφασή του, θεωρεί αντισυνταγματική και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία τη θέσπιση ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στον κλάδο των συμβολαιογράφων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δικαιώνοντας υποψήφια που είχε μείνει εκτός του διαγωνισμού ο οποίος είχε προκηρυχθεί το 2016 για την πλήρωση κενών θέσεων συμβολαιογράφων, επειδή ήταν 43 ετών και όχι 42, σύμφωνα με τις επιταγές του νόμου 2830/2000. Η Τριμελής Οργανωτική Επιτροπή του Εφετείου «έκοψε» την υποψήφια, λόγω …υπέρβασης του ορίου ηλικίας αλλά, με προσωρινή διαταγή του ΣτΕ, της επιτράπηκε τελικά να συμμετέχει.

Παρότι μάλιστα τελικά πέτυχε στο διαγωνισμό, καταλαμβάνοντας τη 280η θέση και τοποθετήθηκε στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Χανίων, ουδέποτε υπογράφηκε από το υπουργείο Δικαιοσύνης η πράξη διορισμού της.

Έτσι, η συμβολαιογράφος προσέφυγε στο ΣτΕ που έκρινε μεταξύ άλλων αβάσιμους τους ισχυρισμούς του υπουργείου Δικαιοσύνης, ότι η θέσπιση ανωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στο επάγγελμα του συμβολαιογράφου επιβάλλεται για λόγους δημοσίου συμφέροντος και ασφαλείας των συναλλαγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Στην απόφαση του, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αναφέρει ότι «η απαγόρευση των διακρίσεων ως προς την ηλικία της εν λόγω οδηγίας τυγχάνει εφαρμογής σε όλα τα πρόσωπα στο σύνολο του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα» και μάλιστα στην περίπτωση του δημοσίου τομέα, συμπληρώνει, «ανεξάρτητα από την ιδιότητα τη οποία ενεργεί το Δημόσιο, δηλαδή ως εργοδότης ή δημόσια αρχή». Συνεπώς, συνεχίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, η επίμαχη οδηγία εφαρμόζεται και στους συμβολαιογράφους.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης