Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ. 5/Σ.5 από 01 Μαρτίου 2024, ανακοίνωσε τις παρακάτω κρίσεις για τους Αρχιπλοιάρχους ΠΝ, συμφώνως Ν. 2439/96, ως ακολούθως:

α. «Διατηρητέους»:
(1) Μάχιμους:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

(α) Μπότσα Φώτιο

(β) Χατζόπουλο Θεοχάρη

(γ) Γρυπάρη Βασίλειο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

(δ) Αγγουρά Γεώργιο

(ε) Γούναρη Δημήτριο

(στ) Τσούκα Βασίλειο

(ζ) Παπαγεωργίου Παναγιώτη

(η) Αλευρά Σπυρίδωνα

(θ) Καρλατήρα Σταύρο

(2) Μάχιμους ΕΟΘ:

(α) Τριβλίδη Απόστολο

(β) Ράπτη Ηλία

(3) Μηχανικούς:

(α) Τσαμίλη Σωτήριο

(β) Ζαφειρίου Νικόλαο

(γ) Βασιλογιαννακόπουλο Βασίλειο

(δ) Κοντοδιό Πιέρρο

(ε) Καπασάκη Πάνο

(στ) Τερπένου Σταύρο

 

(4) Υγειονομικού / Ιατρό:

Μωραΐτη Σωτήριο

 

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους»:
(1) Μάχιμους:

(α) Νικολαρέα Παναγιώτη

(β) Λυμπεράκη Νεκτάριο

(γ) Μπουκουβάλα Αλέξανδρο

(δ) Ευσταθίου Δημήτριο

(ε) Φωτέλλη Ιωάννη

(στ) Μπελετσιώτη Βασίλειο

(ζ) Γαβαλά Χαράλαμπο

(η) Παπαλάμπρου Βάϊο

(θ) Παπαδημητρίου Θεμιστοκλή

(ι) Αλεξόπουλο Θεόδωρο

(ια) Μπακαλάκο Κωνσταντίνο

(2) Μάχιμο ΕΟΘ:

Καμπόλη Ιωάννη

(3) Μηχανικό:

Πολύχρονο Θεοφάνη

(4) Υγειονομικού / Ιατρούς:

(α) Γεωργόπουλο Νικόλαο

(β) Γιαννικάκη Σταύρο

(5) Υγειονομικού / Νοσηλευτικής:

Ψαροπούλου Μαρία

2. Το Ανώτατο Ναυτικό Συμβούλιο Κρίσεων του Πολεμικού Ναυτικού (ΑΝΣΚ), με την απόφαση υπ΄ αριθμ.6/Σ.6 από 01 Μαρτίου 2024, έκρινε τους παρακάτω Αρχιπλοιάρχους ΠΝ, συμφώνως Ν.3883/10, ως ακολούθως:

α. «Διατηρητέους»:
Οικονομικού:

(α) Παλάσκα Δημήτριο

(β) Παναγιωτούνη Νικόλαο

(γ) Μαυρουδάκη Ιωάννη

β. «Ευδοκίμως τερματίσαντα τη σταδιοδρομία του»:

Τζάφο Δημήτριο

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης