Η νομοθεσία της Ευρωβουλής για το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015, 12:57
Η νομοθεσία της Ευρωβουλής για το ηλεκτρονικό τσιγάρο
Η Ολομέλεια της Ευρωβουλής στις 26/02/2014 την αναθεωρημένη οδηγία της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού.  Η νέα νομοθεσία, ψηφίσθηκε με 514 ψήφους υπέρ, 66 κατά και 58 αποχές ενώ το άρθρο που αφορούσε το ηλεκτρονικό τσιγάρο ψηφίσθηκε 478 ψήφους υπέρ, 130 κατά και 26 αποχές. Αυτή η νέα νομοθεσία ενισχύει τους κανόνες σχετικά με τον τρόπο τον οποίο παρασκευάζονται, παράγονται και συσκευάζονται τα προϊόντα καπνού στην ΕΕ και για πρώτη φορά φέρνει στο προσκήνιο το ηλεκτρονικό τσιγάρο, το οποίο νομιμοποιεί και ορίζει κανόνες για την ελεύθερη διακίνηση του.

Οι διαδικασίες για την έκδοση της νέας Οδηγίας Καπνού, αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρονοβόρες και επεισοδιακές αφού συμπεριελάμβαναν μια παραίτηση του πρώην επιτρόπου υγείας John Dalli, έντονη πίεση από τα lobby της φαρμακοβιομηχανίας και της καπνοβιομηχανίας αλλά και πρωτόγνωρες διαδηλώσεις πολιτών που υπερασπιζόντουσαν το δικαίωμα τους να ατμίζουν ελεύθερα.

Το ηλεκτρονικό τσιγάρο αποδείχθηκε η πιο επίμαχη πτυχή της αναθεώρησης της Οδηγίας Καπνού.
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή ήθελε να ρυθμιστούν ως φάρμακα γεγονός που ουσιαστικά θα σήμαινε την ολοκληρωτική απαγόρευση της κυκλοφορίας του ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Οι Ευρωβουλευτές όμως δίνοντας βάση στους πολίτες αλλά και στις έρευνες της επιστημονικής κοινότητας που ανέφεραν ότι οι αυστηροί περιορισμοί στο προϊόν θα είχαν ως αποτέλεσμα να εξαφανίσουν ένα πολύτιμο εργαλείο για την μείωση των βλαβερών συνεπειών του καπνίσματος, αρνήθηκαν να επιτρέψουν μια τέτοια απαγόρευση. Έτσι τον Οκτώβριο τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου ενέκριναν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να ρυθμιστούν ως καταναλωτικά προϊόντα και στην τελική ψηφοφορία συμφωνήθηκε τα ηλεκτρονικά τσιγάρα να υπάγονται μεν στους απαραίτητους ελέγχους για την ασφάλεια των πολιτών αλλά να συνεχίσουν να κυκλοφορούν ελεύθερα.

Ωστόσο, νέοι κανόνες θα τεθούν σε εφαρμογή κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων. Οι νέοι κανόνες έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ίση μεταχείριση σε όλη την ΕΕ για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη (τα προϊόντα που δεν περιέχουν νικοτίνη δεν καλύπτονται από την οδηγία).

Τι ακριβώς λοιπόν θα συμβεί με τα ηλεκτρονικά τσιγάρα;

1. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα θα θεωρούνται προϊόντα καπνού που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό εκτός και αν ο κατασκευαστής τους τα διαφημίζει ως προϊόντα για τη διακοπή του καπνίσματος οπότε και θα θεωρούνται φαρμακευτικά προϊόντα.

2. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μπορεί να είναι μιας χρήσης, επαναπληρώσιμα με ατμοποιητή μιας χρήσης (προ γεμισμένος ατμοποιητής με υγρό αναπλήρωσης) ή επαναπληρώσιμα με ατμοποιητή επαναπλήρωσης. Κάθε ατμοποιητής επιτρέπεται να έχει 2ml χωρητικότητα σε υγρό αναπλήρωσης.

3. Τα υγρά αναπλήρωσης θα επιτρέπεται να έχουν συγκέντρωση νικοτίνης έως 2%. (20mg/ml)

4. Η συσκευασία των υγρών αναπλήρωσης θα έχει χωρητικότητα έως 10ml

5. Επιτρέπονται οι γεύσεις στα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

6. Τα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου θα πρέπει να συνοδεύονται από προειδοποιήσεις υγείας που αφορούν την εθιστικότητα της νικοτίνης.

7. Οι ατμοποιητές και τα υγρά αναπλήρωσης θα πρέπει να προσφέρουν προστασία κατά των διαρροών και του ανοίγματος από παιδιά.

8. Θεσπίζονται κριτήρια ποιότητας για την κυκλοφορία τους, όπως συστατικά υψηλής καθαρότητας για τα υγρά αναπλήρωσης.

9. Η συσκευασία των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των υγρών αναπλήρωσης θα πρέπει να συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών χρήσης και αποθήκευσης των προϊόντων, αντενδείξεις, προειδοποιήσεις για συγκεκριμένες ομάδες κινδύνου, πληροφορίες για την τοξικότητα της νικοτίνης και προειδοποιήσεις για την υγεία.

10. Θεσπίζεται η διαδικασία κατάθεσης φακέλλου πριν την κυκλοφορία κάθε προϊόντος (6 μήνες πριν). Εκτός των άλλων η κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να συνοδεύεται με τοξικολογικά δεδομένα σχετικά με τα συστατικά και τις εκπομπές ατμού του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που παράγονται όταν το προϊόν θερμαίνεται.

11. Θεσπίζεται η διαδικασία υποβολής ετήσιων εκθέσεων στις αρμόδιες αρχές που αφορούν τον όγκο των πωλήσεων καθώς και χαρακτηριστικά και προτιμήσεις των χρηστών. Με τον τρόπο αυτό οι δημόσιες αρχές να μπορούν να παρακολουθούν και να μαθαίνουν περισσότερα σχετικά με τα προϊόντα αυτά.

Οι κανόνες για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι δυνατόν να επανεξεταστούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.
Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν από την υποβολή των εκθέσεων γύρω από την αγορά του ηλεκτρονικού τσιγάρου θα αποτελέσουν μια καλή επισκόπηση για το αν θα απαιτηθούν περαιτέρω νομοθετικά μέτρα και ποια θα είναι αυτά, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επανεξετάσει το ζήτημα, εφόσον είναι αναγκαίο.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015, 12:57