Οι προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου για τη νέα νομοθεσία

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016, 15:59
Οι προτάσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου για τη νέα νομοθεσία
Εν όψει της εναρμόνισης της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας που αφορά στο ηλεκτρονικό τσιγάρο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στη χώρα μας, όπως και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ε.Ε., μέχρι τις 20 Μαΐου, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικού Τσιγάρου απέστειλε υπόμνημα στον Πρόεδρο της αρμόδιας Διυπουργικής Συντονιστικής Επιτροπής, εκφράζοντας τις προτάσεις και τις ανησυχίες του, σχετικά με τις συνέπειες που μπορεί να έχουν οι νέοι κανόνες στον αναπτυσσόμενο αυτόν κλάδο.

Οι επιχειρηματίες ζητούν καταρχάς να διατηρείται το πνεύμα της οδηγίας, δηλαδή να αναγνωρίζεται στις σχετικές αποφάσεις ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο βλάπτει κατά 95% λιγότερο από τον καπνό και ότι, όπως αποδεικνύουν πολλές έρευνες, δεν αποτελεί προθάλαμο για το κάπνισμα. Στις προτάσεις του, μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι «το κόστος χρήσης των προϊόντων του ηλεκτρονικού τσιγάρου πρέπει να είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος χρήσης των καπνικών προϊόντων και αντίστοιχο με την βλαπτικότητα».

Οι επαγγελματίες του κλάδου θεωρούν ως ζωτικής σημασίας για την επιβίωση των επιχειρήσεων την υιοθέτηση των συγκεκριμένων προτάσεων.Το υπόμνημα και οι προτάσεις αναλυτικά:

«ΘΕΜΑ: Η εναρμόνιση της οδηγίας 40/2014/ΕΕ στην εθνική νομοθεσία-Θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό τσιγάρο.

«Αξιότιμε κε Πρόεδρε, κα Αναπληρώτρια και Μέλη της επιτροπής

Εκπροσωπούμε τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα παραγωγούς, εισαγωγείς και διανομείς του
ηλεκτρονικού τσιγάρου δηλαδή των συσκευών και των υγρών αναπλήρωσης όπως προβλέπει η οδηγία. Σήμερα στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 500 καταστήματα, στη πλειοψηφία τους μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά περισσότερους από 1000 εργαζόμενους. Δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι ένα νέο προϊόν, η οδηγία έρχεται να θέσει τους κανόνες για την παραγωγή και κυκλοφορία του.

Θεωρούμε σημαντικό η εθνική νομοθεσία που θα εφαρμόζει την Κοινοτική οδηγία να:

Α. Να διατηρεί το πνεύμα της οδηγίας. Πρέπει δηλαδή να:

Α1. Να διαχωρίζονται σαφώς τα ηλεκτρονικά τσιγάρα από τα καπνικά προϊόντα. Η Κοινοτική Οδηγία
επιμελώς διαχωρίζει τα ηλεκτρονικά τσιγάρα από τα υπόλοιπα καπνικά προϊόντα και ορίζει ιδιαίτερους
κανόνες για αυτά. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα δεν περιέχουν καπνό, δεν λειτουργούν με καύση και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των νόμων που ορίζουν με σαφήνεια τι είναι τα καπνικά προϊόντα.

Α2. Να αναγνωρίζεται η σημαντικά μικρότερη βλαπτικότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων.
Η μόνη προειδοποίηση που απαιτεί η οδηγία να αναγράφεται πάνω στα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι ότι η νικοτίνη είναι εθιστική ουσία, προειδοποιώντας ορθώς τους μη καπνιστές να μην τα χρησιμοποιήσουν αλλά ταυτόχρονα υποδεικνύει στους καπνιστές την μικρότερη βλαπτικότητα των ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Εδώ οφείλουμε να παραθέσουμε και την πρόσφατη έρευνα του Βρετανικού Υπουργείου Υγείας οι διαπιστώσεις της οποίας ήταν εν συντομία οι εξής :

Α2.1 Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι έως και 95% λιγότερο βλαπτικό από τον καπνό

Α2.2 Οι καπνιστές στην μεγάλη πλειοψηφία τους δεν το γνωρίζουν (ή είναι σκόπιμα παραπληροφορημένοι) αυτό, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν την απείρως βλαπτικότερη συνήθειά τους, και

Α2.3 Ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο δεν αποτελεί «προθάλαμο» του καπνίσματος.Β. Να μην εξοντώνει οικονομικά τις επιχειρήσεις του ηλεκτρονικού τσιγάρου υπέρ μεγαλύτερων εταιριών όπως οι μεγάλες Καπνοβιομηχανίες που επιθυμούν την δραστηριοποίησή τους στον συγκεκριμένο χώρο χωρίς ανταγωνισμό. Θεωρούμε σημαντικό οι διατάξεις να είναι τέτοιες που και να προσφέρουν ασφάλεια στον καταναλωτή, αλλά ταυτόχρονα να είναι οικονομικά αντιμετωπίσιμες από τις Ελληνικές Επιχειρήσεις.

Ακολουθούν οι προτάσεις μας σε επί μέρους θέματα:

1. Τα μη νικοτινούχα σκευάσματα να μην περιληφθούν στην ΚΥΑ, όπως άλλωστε καταδεικνύει και η
Ευρωπαϊκή Οδηγία. Ήδη διέπονται από τη νομοθεσία του ΓΧΚ και της ασφάλειας των προϊόντων.

2. Οι οικογένειες προϊόντων που θα γνωστοποιηθούν να είναι οι ελάχιστες τον αριθμό αλλά αντιπροσωπευτικές ώστε να αποφευχθούν διοικητικά και πειραματικά κόστη που δεν έχουν προστιθέμενη αξία στον καταναλωτή. Ως βασικές κατηγορίες προϊόντων θα μπορούσαν να θεωρηθούν είτε η συγκεντρώσεις νικοτίνης ανεξάρτητα γεύσης, είτε οι διαφορετικές γεύσεις ανεξάρτητα περιεχομένου νικοτίνης.

3. Είναι αναγκαίο η αρμόδια Αρχή που θα λειτουργήσει την ηλεκτρονική βάση γνωστοποίησης να ορισθεί έγκαιρα, να χρησιμοποιηθούν τα εργαλεία που αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να είναι όλη η διαδικασία φιλική για τους ενδιαφερόμενους και προσιτού κόστους για τις μικρού μεγέθους ελληνικές επιχειρήσεις. Το διοικητικό κόστος για την γνωστοποίηση κάθε φακέλου οικογένειας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 250 Ευρώ, ενώ το κόστος για την γνωστοποίηση κάθε παραλλαγής της οικογένειας δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 50 Ευρώ.

4. Σε ότι αφορά το ηλεκτρονικό εμπόριο, θεωρούμε ότι μπορεί και θέλουμε να λειτουργεί εντός της
επικράτειας, αλλά να απαγορευθεί σε ότι αφορά τη διασυνοριακή πώληση που δεν θα διασφαλίζει τη
ποιότητα, τη τήρηση της νομιμότητας και εν τέλει θα δυσφημίσει το προϊόν.

5. Θα πρέπει να απαγορευθεί η πώληση των προϊόντων ηλεκτρονικού τσιγάρου σε ανηλίκους. Οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΕΗΤ εφαρμόζουν τον συγκεκριμένο κανόνα από την έναρξη της λειτουργίας τους.

6. Η διαφήμιση για τα προϊόντα ηλεκτρονικού τσιγάρου πρέπει να επιτραπεί, αφού φυσικά οριστούν
συγκεκριμένοι κανόνες, ώστε να διασφαλίζεται η ενημέρωση των ενηλίκων καπνιστών. Είναι αδιανόητο να επιτρέπονται διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών ή των προϊόντων που απλά μειώνουν την πρόσληψη πίσσας από το κάπνισμα και να απαγορεύεται η διαφήμιση των ηλεκτρονικών τσιγάρων που μηδενίζουν την πρόσληψη πίσσας.

7. Πρέπει να ορισθεί ικανή περίοδος προσαρμογής η οποία οφείλει να είναι μεγαλύτερη των έξη μηνών και ιδανικά το 1 έτος. Θεωρούμε ότι θα δημιουργηθούν σημαντικές καθυστερήσεις από την πληθώρα των προϊόντων και θα είναι αδύνατη η προσαρμογή μας ανεξάρτητα της πρόθεσής μας.

8. Τέλος, αυτονόητα, το κόστος χρήσης των προϊόντων πρέπει να είναι σημαντικά μικρότερο από το κόστος χρήσης των καπνικών προϊόντων και τέλος πάντων αντίστοιχο με την βλαπτικότητα.

Ο Σύνδεσμός μας είναι στη διάθεσή σας για συνεργασία και προετοιμάζει τα Μέλη του ώστε η μετάβαση
στη νέα νομοθεσία να είναι ομαλή και να τηρηθεί η νομιμότητα, αρκεί οι διατάξεις που θα θεσμοθετηθούν να είναι κατανοητές και εφαρμόσιμες χωρίς να απειλούν τη βιωσιμότητά των.

Προσβλέπουμε στην έγκαιρη εισαγωγή της νομοθεσίας λαμβανομένων υπόψη των θέσεων του κλάδου,
ώστε η μεταβατική περίοδος που προβλέπει η οδηγία να αξιοποιηθεί από τα Μέλη μας για την ομαλή
μετάβαση στα νέα δεδομένα.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για συνεργασία.

Δημήτρης Πετρόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΣΙΓΑΡΟΥ
3ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 144 , 11251 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 8252510
FAX : 2108252575
e-mail: info@seeht.org
website: www.seeht.org»

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016, 15:59