Θέσεις 10 ερευνητών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011, 10:34
Θέσεις 10 ερευνητών στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας
To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος «Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση», 10 θέσεις ερευνητών που θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα ,διάρκειας ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Έναρξη προγράμματος: 17 Οκτωβρίου 2011.
Τέλος προγράμματος: 24 Φεβρουαρίου 2012.


ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Οι Ερευνητές που εντάσσονται στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εξωτερικής και Ευρωπαϊκής Πολιτικής παρακολουθούν ένα 2ωρο σεμινάριο ανά δεκαπέντε ημέρες και συμμετέχουν, ανάλογα με τις γνώσεις και τυχόν εμπειρία τους, σε μία από τις εξής ερευνητικές ομάδες: 1) Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση μετά τη Λισαβώνα και Ελληνικό Κράτος και 2) Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική, 2000-σήμερα. Οι Ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βάση επιστημονικών περιοδικών στις εγκαταστάσεις του Κέντρου. Επίσης, θα συμμετέχουν στην προετοιμασία των σχετικών εκδηλώσεων και εκδόσεων και γενικότερα στην υποστήριξη ενός Κέντρου Αριστείας. Όσοι επιλεγούν να συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο στο πρόγραμμα απαλλάσσονται από την καταβολή διδάκτρων (το πρόγραμμα είναι εκπαιδευτικό και οι θέσεις είναι άμισθες). Οι μη εργαζόμενοι θα προτιμηθούν, εκτός ειδικών περιπτώσεων και εφόσον προκύπτει η δυνατότητα διάθεσης χρόνου για ερευνητική εργασία.

Στο τέλος της εξάμηνης εκπαίδευσής τους και εφόσον ανταποκριθούν ικανοποιητικά στις υποχρεώσεις τους, οι ερευνητές λαμβάνουν Βεβαίωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Οι ερευνητές που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συμμετοχή τους και την τελική εξέταση, λαμβάνουν Πιστοποιητικό (Certificate).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Διδακτορικό ή τουλάχιστον Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε συναφές αντικείμενο και πολύ καλή γνώση των διεθνών και ευρωπαϊκών θεμάτων
2. Πολύ καλή γνώση χρήσης του διαδικτύου για έρευνα
3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Θα συνεκτιμηθούν γνώσεις και άλλων γλωσσών
4. Ικανότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις ενός Κέντρου Αριστείας


ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Για την υποβολή υποψηφιοτήτων είναι απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού σημειώματος συνοδευόμενου από την αίτηση συμμετοχής. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο e-mail (jmcenter-athens@pspa.uoa.gr) ή στο fax: 210 7212732, μέχρι την Παρασκευή 30/9/2011 και ώρα 14.00.

Για πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 210 72 20 508 και 210 72 12 732, ώρες 10.00-14

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2011, 11:00