Θέσεις εργασίας λογοθεραπευτών από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015, 20:05
Θέσεις εργασίας λογοθεραπευτών από το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου
Το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου, ειδικό κέντρο Λογοθεραπείας στα Ιωάννινα, προκηρύσσει δύο θέσεις Λογοθεραπευτών/τριων, με γνωστικό αντικείμενο τη «Λογοθεραπεία».

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης της προκήρυξης αυτής.

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται ηλεκτρονικά στο diepistimoniko.edu@gmail.com και ταχυδρομικά στη διεύθυνση του Διεπιστημονικού Κέντρου Ηπείρου (Κερκύρας 5 – Τ.Κ. 45332 – Ιωάννινα).

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Ηπείρου είναι ένα σύγχρονο θεραπευτικό κέντρο που παρέχει υπηρεσίες Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Συμβουλευτικής καθώς και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων. Είναι στελεχωμένο από μια επιστημονική ομάδα νέων ανθρώπων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα άρτια διαμορφωμένο περιβάλλον με έδρα τα Ιωάννινα.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 11 Αυγούστου 2015, 20:05