Θέσεις εργασίας στον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012, 09:46
Θέσεις εργασίας στον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού
Πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού, που εδρεύει στην Άρτα, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού».

1 ΠΕ Γεωπόνων Φυτικής Παραγωγής
1 ΠΕ Χημικών Μηχανικών
1 ΠΕ Επικοινωνίας - Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
2 ΔΕ Εποπτών Θαλάσσιας Περιοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: πρώην Δημαρχείο Φιλοθέης, 47 042 Φιλοθέη Άρτας, απευθύνοντάς την υπ’ όψιν κας Κρανιώτη Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας: 2681 0 71919).

Πηγή: diorismos.gr

Επιμέλεια: Άννα Μορφούλη

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012, 09:52