Διδακτικό προσωπικό σε τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011, 13:44
Διδακτικό προσωπικό σε τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων
Διδακτικό προσωπικό, με ωριαία αποζημίωση, ζητούνται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών σε Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων λειτουργούν στις πόλεις του Διδυμοτείχου, της Κομοτηνής, της Ξάνθης, της Νάουσας, των Γρεβενών, της Καρδίτσας, του Ρεθύμνου και της Σητείας. Πρόκειται για θέσεις διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση στα παρακάτω Τμήματα Δοκίμων Αστυφυλάκων:

Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής

Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής προκήρυξε την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2011 - 2012 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 14.00' ώρα της Τρίτης 27 Σεπτεμβρίου 2011, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Μετά την Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2011 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Κομοτηνής στα τηλέφωνα 25310 57075-57076.

Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών


Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών προκήρυξε την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2011 - 2012 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 13.30' ώρα της 29-09-2011, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών/Γραφείο Σπουδών και Δημοσίων Σχέσεων. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην διεύθυνση: Μεγάλου Αλεξάνδρου 83 – Τ.Κ. 51100 ΓΡΕΒΕΝΑ Μετά την 30-09-2011 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Γρεβενών στο τηλέφωνο 2462023333 Εσωτ.: 23.

Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου

Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου προκήρυξε την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2011 - 2012 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 14:00' ώρα της 5ης Οκτωβρίου 2011, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου/Γραφείο Σπουδών & Δημ. Σχέσεων. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Μετά την 5η Οκτωβρίου 2011 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου /Γραφείο Σπουδών και Δημ. Σχέσεων στο τηλέφωνο 2553026684 (ταχυδρομική διεύθυνση Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου 1ο χιλ. επαρχ. οδού Διδ/χου-Μεταξάδων τ.κ. 68300 Διδυμότειχο.

Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καρδίτσας

Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καρδίτσας προκήρυξε την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2011 - 2012 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 13.30' ώρα της Πέμπτης, 29 Σεπτεμβρίου 2011, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καρδίτσας. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην διεύθυνση: 3ο χλμ Ε.Ο. Καρδίτσας – Τρικάλων ΤΚ 431 00. Στην περίπτωση αυτή, η αιτήσεις θα πρέπει να περιέλθουν στην Υπηρεσία μέχρι και την επομένη της ανωτέρω αναφερόμενης ημερομηνίας, μέχρι την 30-09-2011, μετά την παρέλευση της οποίας ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Καρδίτσας στα τηλέφωνα 24410 71121, 24410 71121 & 24410 71123.

Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Σητείας

Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Σητείας προκήρυξε την πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλεί αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2011 - 2012 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 11:00’ ώρα της 5ης Οκτωβρίου 2011, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Σητείας. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Μετά την 5η Οκτωβρίου 2011 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Σητείας στα τηλέφωνα 28430-21100 & 28430-21101.

Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας


Η Σχολή Αστυφυλάκων/Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας πρόσληψη με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών τους, και καλούν αυτούς που επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2011 - 2012 όπως υποβάλλουν σχετική αίτηση.

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι την 13:30 ώρα της 01-10-2011, προσωπικά από τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας, στη διεύθυνση:2ο χιλ Ε.Ο. Νάουσας – Αγ.Νικολάου, Τ.Κ. 59200 - Νάουσα. Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή των αιτήσεων και ταχυδρομικά στην ανωτέρω διεύθυνση. Μετά την 01-10-2011 ΔΕΝ θα γίνουν δεκτές αιτήσεις.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Νάουσας στα τηλέφωνα 2332020126.

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2011, 13:49