Έναρξη προγράμματος εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016, 11:53
Έναρξη προγράμματος εργασιακής εμπειρίας για 10.000 άνεργους νέους
Από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 10.000 νέους ανέργους ηλικίας 18-24 ετών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε ΚΟΙΝΣΕΠ» από τον ΟΑΕΔ.

Οι υποδείξεις θα γίνονται με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνακες των ανέργων σε θέσεις του τομέα της ειδίκευσης των ασκουμένων για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή/και σύμφωνα με το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ).

Οι πίνακες των ανέργων και οι αντίστοιχες λίστες των επιχειρήσεων ανά περιφερειακή ενότητα, ειδικότητα και εκπαιδευτικό επίπεδο είναι αναρτημένα στο site του Οργανισμού (www.oaed.gr).

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016, 12:35