Εργασιακή εμπειρία με το πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους»

Εργασιακή εμπειρία με το πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους»
Ευκαιρία σε νέους αμέσως μετά την αποφοίτησή τους και λίγο πριν μπουν στην αγορά εργασίας να μάθουν την εργασιακή πραγματικότητα, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία, δίνει το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, μέσα από το πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους». Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο, το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους και σε επιχειρήσεις για μία ουσιαστική προετοιμασία σήμερα, ώστε να έχουμε μία καλύτερη εργασιακή πραγματικότητα για όλους αύριο.

Ως πρώτη προτεραιότητα του νέου προγράμματος του υπουργείου τέθηκαν οι απόφοιτοι Τεχνικής Εκπαίδευσης, όμως σχεδιάζεται να επεκταθεί και σε αποφοίτους άλλων εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης πανευρωπαϊκής προσπάθειας για προγράμματα στήριξης των νέων για καλύτερες συνθήκες εισόδου στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, προωθείται ενεργά ο θεσμός της Πρακτικής Άσκησης/Μαθητείας (σχετικώς βλ. την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «we mean business» - http://we-mean-business.europa.eu/)

Ήδη ξεκίνησαν οι εγγραφές επιχειρήσεων για το πρόγραμμα «Μαθητεία για Αποφοίτους». Αφορά σε νέους αποφοίτους Τεχνικής Εκπαίδευσης των τελευταίων 2-3 ετών, οι οποίοι θα αποκτήσουν την πρώτη τους εργασιακή εμπειρία, πραγματοποιώντας μαθητεία 6 ωρών ημερησίως σε επιχειρήσεις που προσφέρουν θέσεις μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr και να δηλώσουν θέσεις μαθητείας, για να δώσουν την ευκαιρία σε νέους αποφοίτους να μάθουν μέσα από ουσιαστική μαθητεία αλλά και μέσα από τη διαδικασία αυτή να εκπαιδεύσουν καταλλήλως και κυρίως να ξεχωρίσουν και να επιλέξουν και τους μελλοντικούς τους εργαζομένους.

Η καινοτομία του Προγράμματος έγκειται:

(α) στη χρήση πληροφοριακού συστήματος με διαδικτυακή πρόσβαση, μέσα από την ηλεκτρονική πύλη www.mathiteia4u.gov.gr, όπου οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις θα μπορούν με εύκολο και πρακτικό τρόπο να εγγράφουν θέσεις μαθητείας και στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι νέοι απόφοιτοι να δηλώνουν προτίμηση για θέσεις μαθητείας με ηλεκτρονική δήλωση.

(β) στη χορήγηση υποτροφίας στον μαθητευόμενο και στη διασφάλιση της ασφαλιστικής κάλυψής του από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία επιβάρυνση για την επιχείρηση που υποδέχεται τον μαθητευόμενο απόφοιτο.

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 27 Απριλίου 2012, 14:09