Εργαστήρια «κινητοποίησης» ανέργων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Εργαστήρια «κινητοποίησης» ανέργων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Εργαστήρι ενεργοποίησης-κινητοποίησης ανέργων προτίθεται να υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, με στόχο την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα χωρίς εργασία.

Μέσω των εργαστηρίων θα παρασχεθεί στους συμμετέχοντες ολοκληρωμένη βιωματική πληροφόρηση σχετικά με τις συμβουλευτικές υπηρεσίες που υλοποιούνται από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, συμβουλευτική των τεχνικών αναζήτησης εργασίας, συμβουλευτική ανάληψης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών).

Επισημαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του εργαστηρίου οι ωφελούμενοι από αυτό θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν σε ολοκληρωμένα προγράμματα συμβουλευτικής.

Τόσο το εργαστήριο ενεργοποίησης για τον Νομό Αττικής όσο και αυτό για τον Νομό Θεσσαλονίκης θα υλοποιηθούν την Τετάρτη 27 Μαΐου από τις 09.30 έως τις 15.00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ στην οποία είναι εγγεγραμμένοι.

Διευκρινίζεται ότι θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισμού.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 18 Μαΐου 2015, 11:32