Πάντειο Πανεπιστήμιο: Τρεις συμβάσεις ανάθεσης έργου

Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 8 Απριλίου 2012, 19:41
Πάντειο Πανεπιστήμιο: Τρεις συμβάσεις ανάθεσης έργου
Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - ΕΛΚΕ για την αντιμετώπιση αναγκών του έργου «ESPONTrain» ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση ανάθεσης έργου, διάρκειας μέχρι και 30/04/2013, με τρία άτομα, ως εξής:

1. Πτυχίο ΑΕΙ
2. Πτυχίο στην Οικονομική και περιφερειακή Ανάπτυξη

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 18/04/2012

Πληροφορίες: κ. Κακλαμάνου 210 – 9201508

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Κυριακή, 8 Απριλίου 2012, 20:08