Πρόσληψη εκπαιδευτικών στα καλλιτεχνικά σχολεία Γέρακα Αττικής-Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014, 18:05
Πρόσληψη εκπαιδευτικών στα καλλιτεχνικά σχολεία Γέρακα Αττικής-Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την πρόσληψη στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο (με Λ.Τ.) Γέρακα Αττικής και στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο (με Λ.Τ.) Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τους κυρωθέντες πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ18.41, των κάτωθι εκπαιδευτικών:Οι ανωτέρω καλούνται να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία στην αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε διάστημα 3 ημερών από Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου έως Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014, 18:14