Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012, 22:10
Προσλήψεις αναπληρωτών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Συνολικά 404 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του κλάδου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης70 (ΠΕ70) - Δασκάλων, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας ότι προσλαμβάνονται για το διδακτικό έτος 2012-2013.

Οι εκπαιδευτικοί θα απασχοληθούν στις τάξεις υποδοχής των Ζωνών Εκπαιδευτικής προτεραιότητας (ΖΕΠ) για το διδακτικό έτος 2012-2013, σε ένα ή περισσότερα από τα Δημοτικά Σχολεία, που εντάσσονται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα) - Η μετάβαση: Πολιτισμός και Ένταξη ΕΚΟ στα Δημοτικά Σχολεία».

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου έως και την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012.

Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι πίνακες των ονομάτων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του υπουργείου www.minedu.gov.gr

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου 2012, 22:16