Προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στην Ερέτρια

Προσλήψεις εποχικών υπαλλήλων στην Ερέτρια

Το  Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης «Ο Δαφνηφόρος   Απόλλων» του Δήμου Ερέτριας  θα κάνει προσλήψεις συνολικά 11 ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα οι προσλήψεις ανά  ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης και αριθμού ατόμων είναι αυτές που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Υπηρεσία

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός ατόμων

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος   Απόλλων»

 Δήμου Ερέτριας

ΠΕ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

2 μήνες

1

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος   Απόλλων»

 Δήμου Ερέτριας

ΤΕ

ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

2 μήνες

2

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος   Απόλλων»

 Δήμου Ερέτριας

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

2 μήνες

2

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος   Απόλλων»

 Δήμου Ερέτριας

ΔΕ

ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ

2 μήνες

2

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος   Απόλλων»

Δήμου Ερέτριας

ΔΕ

ΜΑΓΕΙΡΩΝ

2 μήνες

2

Ν.Π.Δ.Δ. «Ο Δαφνηφόρος   Απόλλων»

Δήμου Ερέτριας

ΥΕ

ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2 μήνες

2

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας (Τιμοκράτους Φανοκλέους)  και ειδικότερα στο Γραφείο προσωπικού του ΝΠΔΔ (κτήριο παιδικού σταθμού Ερέτριας).

Πληροφορίες Βλάχου Σοφία (τηλέφωνο επικοινωνίας: 22290 60603).

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012, 03:11