Ζητούνται πτυχιούχοι Πληροφορικής στο ΕΚΠΑ

Πρώτη καταχώρηση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012, 14:00
Ζητούνται πτυχιούχοι Πληροφορικής στο ΕΚΠΑ
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις ανάγκες της Πράξης του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο: «Ανοικτά Μαθήματα στο Παν/μιο Αθηνών», ζητεί επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό για την υλοποίηση του έργου. Η χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 01/03/2012 έως 28/2/2015. Τα άτομα που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση έργου με το ΕΚΠΑ/ΕΛΚΕ.

Στο πλαίσιο της παραπάνω Πράξης θα γίνουν Συμβάσεις Έργου στις εξής κατηγορίες: Επιστημονικό Προσωπικό – Τεχνικός Υπεύθυνος, Επιστημονικό προσωπικό, Τεχνικό Προσωπικό. Για τις παραπάνω θέσεις θα επιλεγούν συνολικά έως 18 άτομα.

Καταληκτική ημερομηνία: 28/03/2012

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: maria@noc.uoa.gr

Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.elke.uoa.gr

Τελευταία ενημέρωση: Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012, 14:55