Ανταπόκριση από Στρασβούργο – Νίκος Ρούσσης 

Το θέμα της ανεπαρκούς προστασίας των παιδιών, από σεξουαλική εκμετάλλευση στο Διαδίκτυο, ανέδειξαν, με γραπτή τους ερώτηση προς την Κομισιόν, δύο ευρωβουλευτές της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας (Aurélia Beigneux , Eric Minardi ), τονίζοντας ότι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

-Τα μικρά παιδιά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως μέσο για τη δημιουργία εισοδήματος στο Διαδίκτυο, από οικογένειες που είναι συχνά φτωχές, αλλά πρόθυμες να εκθέσουν τα παιδιά τους σε σεξουαλικά αρπακτικά.

-Αυτή η πρακτική, η οποία είναι τραυματική για τα παιδιά, φαίνεται να έχει διερευνηθεί ανεπαρκώς από τις Aρχές επιβολής του νόμου.

– Ο συχνά διεθνικός χαρακτήρας αυτής της διαδικτυακής κατάχρησης απαιτεί σαφώς στενότερη συνεργασία μεταξύ των ποινικών αρχών όλων των κρατών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η απάντηση, όμως, που έδωσε η Επίτροπος Johansson, περιλαμβάνει μία σειρά γενικότητες και την «διαβεβαίωση» ότι, μια πρόταση για την ενίσχυση της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ σχεδιάζεται για τα τέλη του 2023, ευθυγραμμίζοντας τις διατάξεις της με την πραγματικότητα των σημερινών διαδικτυακών προκλήσεων και για την ενίσχυση της υποστήριξης για την πρόληψη και τη βοήθεια στα θύματα.

Ακολουθεί ολόκληρη η απάντηση της Επιτρόπου

Απάντηση της κας Johansson εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Η Επιτροπή χρηματοδοτεί μια σειρά έργων για την προστασία των παιδιών στο Διαδίκτυο, μέσω τακτικών προσκλήσεων υποβολής προτάσεων τόσο στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, το οποίο διέθεσε 16 εκατομμύρια ευρώ για έργα πρόληψης το 2022 όσο και του πλαισίου Horizon Europe για την έρευνα και την καινοτομία.

Η στρατηγική της ΕΕ για πιο αποτελεσματική καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και η στρατηγική για το καλύτερο Διαδίκτυο για παιδιά (BIK+)[3] στοχεύουν στη διασφάλιση της προστασίας και του σεβασμού των παιδιών στο Διαδίκτυο.

Στο πλαίσιο του BIK+, ένα συγχρηματοδοτούμενο από την ΕΕ δίκτυο ασφαλέστερων κέντρων Διαδικτύου ενημερώνει και συμβουλεύει τα παιδιά, τους γονείς και τους φροντιστές σχετικά με τους διαδικτυακούς κινδύνους.

Οι πάροχοι υπηρεσιών είναι συχνά οι μόνοι που μπορούν να ανιχνεύσουν και να αναφέρουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο προκειμένου οι αρχές επιβολής του νόμου να ξεκινήσουν έρευνες.

Η Επιτροπή έχει προτείνει κανονισμό για τη θέσπιση κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ο οποίος περιλαμβάνει τη δυνατότητα επιβολής στοχευμένων υποχρεώσεων στους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών για τον εντοπισμό και την αναφορά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε περίπτωση που αποτύχουν τα μέτρα πρόληψης.

Η Ευρωπόλ είναι βασικός παράγοντας στην καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, επεξεργάζεται αναφορές κακοποίησης που λαμβάνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διασφαλίζοντας τη διασυνοριακή συνεργασία [8] μαζί με την Eurojust. Η Ευρωπόλ έχει υποστηρίξει υποθέσεις μεγάλης κλίμακας, όπως μια έρευνα το 2022 σε δεκάδες χιλιάδες λογαριασμούς που κατείχαν και μοιράζονταν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα τη διάσωση 146 παιδιών. Η Ευρωπόλ διευκολύνει την αναγνώριση των θυμάτων, μεταξύ άλλων μέσω των εκστρατειών «Trace an Object», και έχει δημοσιεύσει ηλεκτρονικές συμβουλές ασφάλειας για γονείς και φροντιστές.

Μια πρόταση για την ενίσχυση της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ σχεδιάζεται για τα τέλη του 2023, ευθυγραμμίζοντας τις διατάξεις της με την πραγματικότητα των σημερινών διαδικτυακών προκλήσεων και για την ενίσχυση της υποστήριξης για την πρόληψη και τη βοήθεια στα θύματα.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης