Ε.Ε: Η πείνα θερίζει αλλά 88 εκατ. τόνοι τροφίμων, πετιούνται στα... σκουπίδια κάθε χρόνο!

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020, 12:24
Ε.Ε: Η πείνα θερίζει αλλά 88 εκατ. τόνοι τροφίμων, πετιούνται στα... σκουπίδια κάθε χρόνο!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Στη σπατάλη τροφίμων αλλά και στην συνακόλουθη σπατάλη οικονομικών και περιβαλλοντικών πόρων, επικεντρώνεται ενημερωτικό έγγραφο του Ευρωκοινοβουλίου, που διανεμήθηκε χθες σε ευρωβουλευτές και επιλεγμένους παραλήπτες.

Επικαλούμενο, μια έκθεση του 2019, από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), το έγγραφο υπογραμμίζει το πόσο λίγα γνωρίζουμε, σχετικά με το πόσα τρόφιμα χάνονται ή σπαταλούνται, κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και γιατί.

Τα τρόφιμα που δεν καταναλώνονται - είτε επειδή εγκαταλείφθηκαν στο χωράφι είτε έγιναν «αποφάγια» σε ένα πιάτο - όχι μόνο μειώνει την ποσότητα των διαθέσιμων τροφίμων, αλλά και σπατάλη οικονομικών και περιβαλλοντικών πόρων, αναφέρει ο FAO.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι, περίπου 88 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων τροφίμων παράγονται ετησίως μόνο στην ΕΕ, με το σχετικό κόστος να εκτιμάται σε 143 δισεκατομμύρια ευρώ.

Όπως διευκρινίζεται, για να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, δημιουργήθηκε το 2016 μια πλατφόρμα της ΕΕ για τις απώλειες τροφίμων και τα απόβλητα τροφίμων. Το φόρουμ συγκεντρώνει βασικούς παράγοντες που επιδιώκουν να δώσουν βοήθεια σε όλους όσους εμπλέκονται: καθορισμός μέτρων για την πρόληψη της σπατάλης τροφίμων, μεταξύ άλλων σε επίπεδο ΕΕ · ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών · και αξιολόγηση της προόδου που σημειώθηκε με την πάροδο του χρόνου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε με συνέπεια τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων. Στο ψήφισμά του του Ιανουαρίου 2020 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, το ΕΚ ζητεί έναν επιβλητό στόχο σε επίπεδο ΕΕ για τη μείωση των απορριμμάτων τροφίμων έως το 2030, βάσει μιας κοινής μεθοδολογίας για τη μέτρηση των αποβλήτων τροφίμων.

Τα κράτη μέλη αναμένεται να έχουν αρχίσει να συλλέγουν δεδομένα για τα απόβλητα τροφίμων το 2020 και να υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με τα εθνικά επίπεδα αποβλήτων τροφίμων έως τα μέσα του 2022.

Στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Μάιο του 2020 μια «στρατηγική Farm to Fork» με στόχο να καταστούν τα συστήματα τροφίμων πιο βιώσιμα. Ένας από τους στόχους που περιλαμβάνονται στη στρατηγική είναι η «ενίσχυση της καταπολέμησης των αποβλήτων τροφίμων», δηλαδή η μείωση των απορριμμάτων τροφίμων κατά το ήμισυ με τη βοήθεια νομικά δεσμευτικών στόχων σε επίπεδο ΕΕ έως το 2023.

*Το 10σέλιδο ενημερωτικό έγγραφο, στ’ αγγλικά, ΕΔΩ

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2020, 12:27