Ένα εκατ. πολίτες θα μπορούν να ζητούν από την Κομισιόν να αναλάβει δράση

Πρώτη καταχώρηση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, 16:52
Ένα εκατ. πολίτες θα μπορούν να ζητούν από την Κομισιόν να αναλάβει δράση
Tο «εναρκτήριο λάκτισμα» για την εφαρμογή του θεσμού της «Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών», βάσει του οποίου ένα εκατομμύριο πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη, θα μπορούν να συστρατεύονται σχετικά με κάποιο ζήτημα που θεωρούν σημαντικό και να ζητούν από την Επιτροπή να αναλάβει δράση σε σχέση με αυτό, δόθηκε σήμερα από τις Βρυξέλλες.

Τον εν λόγω θεσμό παρουσίασαν, κατά τη διάρκεια ειδικής ημερίδας, οι αντιπρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Μάρος Σέφκοβιτς και Γιώργος Παπαστάμκος.

Ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Θα επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες, από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών- μελών της ΕΕ, να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για νομοθετικές πράξεις σε τομείς στους οποίους η Επιτροπή έχει τη σχετική εξουσία.

Ο κανονισμός που διέπει τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτών εκδόθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2011. Ωστόσο, κατόπιν αιτήματος ορισμένων κρατών- μελών που χρειάσθηκαν περισσότερο χρόνο για τη σύσταση των μηχανισμών βεβαίωσης των δηλώσεων υποστήριξης, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να δρομολογήσουν ΕΠΠ μόνον από την 1η Απριλίου 2012.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τον Κανονισμό για την «Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών» είναι αρμόδιο για την οργάνωση των Δημοσίων Ακροάσεων των αιτημάτων που κατορθώνουν να συγκεντρώνουν 1 εκατομμύριο υπογραφές από τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη- μέλη.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, που εκδόθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες, η καταχώριση των πρωτοβουλιών συνιστά καίριο αρχικό στάδιο της όλης διαδικασίας. Από τη στιγμή της καταχώρισης, η επιτροπή πολιτών θα έχει στη διάθεσή της 12 μήνες για τη συγκέντρωση των αναγκαίων δηλώσεων υποστήριξης από τουλάχιστον επτά κράτη- μέλη. Ο ελάχιστος απαιτούμενος σε κάθε κράτος- μέλος αριθμός υπογραφόντων θα πρέπει να είναι ίσος προς τον αριθμό των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εκλέγονται στο αντίστοιχο κράτος μέλος επί 750.

Κάθε πολίτης με δικαίωμα ψήφου στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σήμερα, σε όλα τα κράτη- μέλη το σχετικό όριο τίθεται στο 18ο έτος της ηλικίας, με εξαίρεση την Αυστρία, όπου τίθεται στο 16ο έτος) μπορεί να ταχθεί υπέρ μιας πρωτοβουλίας πολιτών. Ο αριθμός των δηλώσεων υποστήριξης πρέπει να βεβαιώνεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών- μελών.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή θα έχει στη διάθεσή της τρεις μήνες για να εξετάσει την πρωτοβουλία και να αποφασίσει τι συνέχεια θα δώσει. Η Επιτροπή θα συναντά τους διοργανωτές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να εξηγήσουν λεπτομερώς τα θέματα που θίγονται στην πρωτοβουλία τους. Οι διοργανωτές θα έχουν επίσης την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία τους σε δημόσια ακρόαση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ακολούθως, η Επιτροπή θα εκδίδει ανακοίνωση στην οποία θα εξηγεί τα συμπεράσματά της επί της πρωτοβουλίας, τις ενέργειες στις οποίες σκοπεύει, ενδεχομένως, να προβεί, καθώς και το σκεπτικό της.

Επιμέλεια: Μαριάννα Μαρμαρά

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012, 16:59