Ένας στους πέντε Ευρωπαίους αντιμέτωπος με κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού!

Πρώτη καταχώρηση: Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022, 13:33
Ένας στους πέντε Ευρωπαίους αντιμέτωπος με κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Με γραπτή τους ερώτηση προς την Κομισιόν επτά ευρωβουλευτές της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, αποκαλύπτουν ότι, Το 2021 95,4 εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ, δηλαδή το 21,7 % του πληθυσμού της ΕΕ βρίσκονταν αντιμέτωποι με κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού .

Υπογραμμίζουν όμως, ότι λόγω της πανδημίας COVID-19 και του αυξανόμενου κόστους διαβίωσης, τα άτομα και τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε επισφαλή κοινωνικοοικονομική κατάσταση κινδυνεύουν να βιώσουν ακόμη μεγαλύτερη δυσχέρεια.

Οι ευρωβουλευτές σημειώνουν ότι, τα συστήματα ελάχιστου εισοδήματος λειτουργούν ως κοινωνικό δίχτυ ασφαλείας που εγγυάται ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, καθώς και το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, σε όλα τα στάδια της ζωής.

Για τα άτομα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους ούτε αξιοπρεπή και σταθερή απασχόληση, η πρόσβαση σε ένα επαρκές ελάχιστο εισόδημα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη μείωση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και των ανισοτήτων.

Τα συστήματα αυτά θα πρέπει να συνδυάζονται με κίνητρα και μέτρα τα οποία να επιτρέπουν το άνοιγμα της αγοράς εργασίας στα άτομα που είναι σε θέση να εργαστούν.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου θέτει στην Κομισιόν τα ακόλουθα ερωτήματα:

1.Πώς προτίθεται να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα αυξήσουν σταδιακά τα επίπεδα ελάχιστου εισοδήματος τουλάχιστον στο εθνικό όριο, παρέχοντας παράλληλα κίνητρα και μέτρα για την (επαν) ένταξη όσων μπορούν να εργαστούν στην αγορά εργασίας;

2.Πώς θα παρακολουθεί την εφαρμογή αυτής της σύστασης και τη συμβολή της στην επίτευξη των στόχων του 2030, ιδίως τη μείωση του αριθμού των ατόμων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού κατά τουλάχιστον 15 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων 5 εκατομμυρίων παιδιών, δεδομένου ιδίως ότι ο απολογισμός για τη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το ελάχιστο εισόδημα δεν αναμένεται πριν από το 2032;

3.Ποια άλλα μέτρα εξετάζει εάν δεν επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί; Πώς θα παρακολουθεί την αποτελεσματική ενσωμάτωση ενός ελάχιστου εισοδήματος με τα αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες και τα μέτρα ενεργοποίησης του εργατικού δυναμικού στα κράτη μέλη;

4.Πώς θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της μη απορρόφησης και να βελτιώσουν την προσβασιμότητα των οικείων συστημάτων ελάχιστου εισοδήματος; Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την προώθηση και τη διασφάλιση της απαγόρευσης των διακρίσεων στο πλαίσιο αυτών των συστημάτων;

5.Πώς θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην εφαρμογή και την παρακολούθηση της σύστασης του Συμβουλίου;

Εύλογα και επίκαιρα τα ερωτήματα και αναμένονται επαρκείς απαντήσεις.

Τελευταία ενημέρωση: Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2022, 14:34