Εντατικοί έλεγχοι στη Βουλγαρία για τη γρίπη των πτηνών

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019, 16:20
Εντατικοί έλεγχοι στη Βουλγαρία για τη γρίπη των πτηνών

Η Υπηρεσία Ασφαλείας Τροφίμων της Βουλγαρίας ξεκίνησε εντατικούς ελέγχους σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες εκτροφής πτηνών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ελλοχεύει κίνδυνος για την εκδήλωση της γρίπης των πτηνών, εάν πληρούνται οι προδιαγραφές ασφάλειας στις βιομηχανικές εκμεταλλεύσεις και εάν, γενικότερα, οι εκτροφείς συμμορφώνονται με όσα ορίζει η εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η συχνότητα και ο αριθμός των δειγμάτων που λαμβάνονται πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με το εθνικό πρόγραμμα προληπτικού ελέγχου και τις συμπληρωματικές οδηγίες που έχει εγκρίνει η BFSA για να εξασφαλίσει την κατάσταση υγείας του συγκεκριμένου τομέα. Εάν οι επιθεωρητές διαπιστώσουν παραβάσεις ή παραλείψεις, θα επιβληθούν πρόστιμα στους ιδιοκτήτες. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2019.

 

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019, 16:24