Επίτροπος Vestager: Δεν πρόκειται να διερευνήσουμε το «κλείσιμο» λογαριασμών στα Μ.Κ.Δ!

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021, 20:00
Επίτροπος Vestager: Δεν πρόκειται να διερευνήσουμε το «κλείσιμο» λογαριασμών στα Μ.Κ.Δ!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

        Άφωνους άφησε τους ερωτώντες ευρωβουλευτές, για τις αποφάσεις των αφεντικών του Twitter και του Facebook να κλείσουν λογαριασμούς χρηστών, η κυνική απάντηση του Επιτρόπου Vestager ότι, επί του παρόντος, η Κομισιόν δεν προτίθεται να διερευνήσει τις προαναφερθείσες δράσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού!

        Τα στοιχεία που παρέθεσε αλλά και τα ερωτήματα, όμως, που έθεσε με ερώτηση της η Γαλλιδα ευρωβουλευτής της Ομάδας Ταυτότητας και Δημοκρατίας Virginie Joron , ήταν συγκεκριμένα και θεμελιωμένα.

        Ανέφερε, λοιπόν, ότι:

-Στις 8 Ιανουαρίου 2021, τα αφεντικά του Twitter και του Facebook αποφάσισαν να κλείσουν τους λογαριασμούς του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump. Οι αποφάσεις ήταν άνευ προηγουμένου και πυροδότησαν μια έντονη συζήτηση για την ελευθερία της έκφρασης.

-Όταν αρκετοί Ρεπουμπλικάνοι υποστηρικτές του Προέδρου Trump άνοιξαν λογαριασμούς στην πλατφόρμα Parler, η Apple και η Google εμπόδισαν τους χρήστες να κάνουν αναζήτηση και λήψη της εφαρμογής Parler. Στις 11 Ιανουαρίου, η Amazon έκλεισε επίσης τους διακομιστές της στην πλατφόρμα Parler .

-Οι ταυτόχρονες προσπάθειες της Google, της Apple και του Amazon να περιορίσουν τη δραστηριότητα του Parler, ενός μικρού ανταγωνιστή κοινωνικών δικτύων, φέρουν τα χαρακτηριστικά μιας κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και μιας συντονισμένης προσπάθειας για τον περιορισμό του ανταγωνισμού στον τομέα των κοινωνικών μέσων. Το Twitter, το Facebook, το Google, η Apple και το Amazon είναι όλα ενεργά και κατέχουν δεσπόζουσες θέσεις στην εσωτερική αγορά της ΕΕ.

-Πολλοί καταναλωτές στην ΕΕ επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εναλλακτικά δίκτυα.

Προτίθεται λοιπόν η Κομισιόν να ξεκινήσει έρευνα, σχετικά με αυτές τις εναρμονισμένες πρακτικές, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο ή ως αποτέλεσμα την πρόληψη, τον περιορισμό ή τη στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά (άρθρα 101, 102 και 105 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ρωτούσε η Γαλλίδα ευρωβουλευτής.

Ακολουθεί ολόκληρη, η σημερινή απάντηση του Επιτρόπου:

Απάντηση του Εκτελεστικού Αντιπροέδρου Vestager εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (24.2.2021)

Ο στόχος της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού είναι να αποτρέψει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αν δεν υπάρχει ένδειξη τέτοιας στρέβλωσης, η νομοθεσία της ΕΕ περί ανταγωνισμού δεν είναι κατάλληλη για την εκτίμηση της νομιμότητας των πρακτικών των παρόχων κοινωνικών μέσων να κλείσουν έναν λογαριασμό χρήστη.

Όσον αφορά τις αποφάσεις της Google, της Apple και της Amazon για τον τερματισμό της παροχής υπηρεσιών τους στην Parler, η υποτιθέμενη μονομερής άρνηση παροχής πρόσβασης σε μια υπηρεσία θα πρέπει να αξιολογηθεί βάσει του άρθρου 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), που απαγορεύει στις επιχειρήσεις που κατέχουν δεσπόζουσα θέση σε μια δεδομένη αγορά να κάνουν κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους.

Σύμφωνα με το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ, κάθε επιχείρηση, είτε κυρίαρχη είτε όχι, έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους εμπορικούς της εταίρους. Μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις και εάν μια άρνηση έχει ως αποτέλεσμα στρέβλωση του ανταγωνισμού, η οποία θα πρέπει να διερευνηθεί σε ατομική βάση, μπορεί η άρνηση χορήγησης πρόσβασης σε μια υπηρεσία ή πλατφόρμα να ισοδυναμεί με κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Επιπλέον, η Επιτροπή δεν έχει ενδείξεις ότι οι εν λόγω εταιρείες θα είχαν συνάψει σχετικές αντιανταγωνιστικές συμφωνίες οι οποίες θα καλύπτονταν από το άρθρο 101 ΣΛΕΕ.

Επί του παρόντος, η Επιτροπή δεν προτίθεται να διερευνήσει τις προαναφερθείσες δράσεις βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ περί ανταγωνισμού.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2021, 21:02