Έρχεται και η ενεργειακή φτώχεια να «σαρώσει» την ΕΕ, λέει το Ευρωκοινοβούλιο

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022, 13:15
Έρχεται και η ενεργειακή φτώχεια να «σαρώσει» την ΕΕ, λέει το Ευρωκοινοβούλιο

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Με εμπιστευτικό-ενημερωτικό της σημείωμα η αρμόδια Υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, αναδεικνύει ως κρίσιμο το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας στην ΕΕ, για τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.

Όπως σημειώνει, το 2020, περίπου 36 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά.

Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο, που θεωρείται ότι προκαλείται από ένα συνδυασμό χαμηλού εισοδήματος, υψηλών ενεργειακών δαπανών και χαμηλής ενεργειακής απόδοσης στα κτήρια.

Η ΕΕ έχει ασχοληθεί με αυτό το θέμα σε διάφορες νομοθετικές και μη νομοθετικές πρωτοβουλίες, πιο πρόσφατη στο πλαίσιο των πολιτικών της για το κλίμα και της ενεργειακής μετάβασης. Οι οδηγίες για το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια απαιτούν την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και οι οδηγίες για την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων απαιτούν μέτρα για την ανακούφιση της ενεργειακής φτώχειας παράλληλα με τις προσπάθειες για την απόδοση.

Η πρωτοβουλία «κύμα ανακαίνισης» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας στοχεύει στην ενίσχυση της δομικής ανακαίνισης σε ιδιωτικά και δημόσια κτήρια, ενώ το Ταμείο Κοινωνικού Κλίματος περιλαμβάνει νοικοκυριά που βρίσκονται σε ενεργειακή φτώχεια μεταξύ των κύριων δικαιούχων του.

Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2020 για το θέμα ορίζει την ενεργειακή φτώχεια ως μια κατάσταση στην οποία τα νοικοκυριά δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες.

Παρέχει επίσης ένα σύνολο δεικτών που σχετίζονται, για παράδειγμα, με την αδυναμία να διατηρήσει ένα σπίτι επαρκώς ζεστό, τις καθυστερήσεις σε λογαριασμούς κοινής ωφελείας και το υψηλό μερίδιο του εισοδήματος που δαπανάται για λογαριασμούς ενέργειας.

Ταυτόχρονα, δεν υπάρχει επί του παρόντος δεσμευτικός ορισμός σε επίπεδο ΕΕ και το προτεινόμενο σύνολο δεικτών δεν παρακολουθείται συστηματικά από τη Eurostat.

Υπάρχουν διάφορες πιθανές επιλογές πολιτικής για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας στο πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής, της κοινωνικής πολιτικής ή ενός συνδυασμού διαφόρων ρυθμιστικών λύσεων.

Τα συγκεκριμένα μέτρα κυμαίνονται από τη ρύθμιση των τιμών και τις φορολογικές ελαφρύνσεις, τα όρια στην αποσύνδεση, τα κοινωνικά τιμολόγια, τις βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στο πλαίσιο των ανησυχιών για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, της αναμενόμενης περαιτέρω αύξησης των τιμών της ενέργειας και της συνεχιζόμενης μετάβασης της ΕΕ στην κλιματική ουδετερότητα, το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας θα είναι κρίσιμο τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.

Ολόκληρο το ενημερωτικό σημείωμα στ’ αγγλικά ΕΔΩ.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022, 13:15