Ευρωπαϊκή Ένωση: Παλεύουν ακόμη να βρούν «άκρη» με το νέο Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης!

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, 18:32
Ευρωπαϊκή Ένωση: Παλεύουν ακόμη να βρούν «άκρη» με το νέο Σύμφωνο Ασύλου και Μετανάστευσης!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Με ενημερωτικό της 12σέλιδο έγγραφο, που διανεμήθηκε σήμερα σε επιλεγμένους παραλήπτες, η αρμόδια Υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου, αποκαλύπτει ότι, ακόμη και σήμερα, εξακολουθεί να «εξετάζεται» το νέο Σύμφωνο για το Άσυλο και την Μετανάστευση.

Στο έγγραφο αναφέρεται ότι, ως μέρος του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου (CEAS), η Οδηγία για τις διαδικασίες ασύλου καθόριζε τις διαδικασίες για τα κράτη μέλη, για τη χορήγηση και την ανάκληση διεθνούς προστασίας σύμφωνα με την οδηγία για την πιστοποίηση.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι μετά τη μεγάλη εισροή αιτούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2014, η Οδηγία δέχθηκε κριτική για το γεγονός ότι ήταν πολύ περίπλοκη και ότι άφηνε στα κράτη μέλη πολύ ευρεία διακριτική ευχέρεια, οδηγώντας σε διαφορές στην αντιμετώπιση και στα αποτελέσματα του προβλήματος.

Έτσι, όπως τονίζεται, στις 13 Ιουλίου 2016, στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του ΚΕΣΑ, η Κομισιόν δημοσίευσε πρόταση, για αντικατάσταση της τρέχουσας Οδηγίας με Κανονισμό που θεσπίζει κοινή διαδικασία διεθνούς προστασίας των αιτούντων άσυλο, που θα εφαρμόζεται σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Στο ίδιο έγγραφο διαπιστώνεται, όμως, ότι η πρόταση του 2016 έφτασε στο αδιέξοδο και η Κομισιόν πρότεινε νέο τροποποιημένο κανονισμό, στις 23 Σεπτεμβρίου 2020, στο πλαίσιο του νέου συμφώνου για το άσυλο και τη μετανάστευση, προτείνοντας στοχοθετημένες τροπολογίες που θα βοηθήσουν να ξεπεραστούν ορισμένα επίμαχα ζητήματα που σχετίζονται ιδίως με τη διαδικασία των συνόρων και την επιστροφή.

Το έγγραφο καταλήγει με την αποκάλυψη ότι «η τροποποιημένη πρόταση εξετάζεται, επί του παρόντος, από τους συννομοθέτες (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Κομισιόν, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) προκειμένου να καθοριστούν οι θέσεις τους, για να επαναληφθούν σύντομα οι τριμερείς διαπραγματεύσεις»!

 

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, 18:32