Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας προτείνει η Κομισιόν

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, 20:00
Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας προτείνει η Κομισιόν
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και άλλες δράσεις ώστε να υποστηρίξει «τις αποδοτικότερες δαπάνες των κρατών-μελών σε κοινές ικανότητες άμυνας, να ενισχύσει την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών και να διαμορφώσει ανταγωνιστική και καινοτόμο βιομηχανική βάση».

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης το 2016, είχε επισημάνει ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρξει «μια δυνατή Ευρώπη που να μπορεί να υπερασπίζεται και να προστατεύει τους πολίτες της τόσο στο εσωτερικό της όσο και στο εξωτερικό - φιλοδοξία που δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την υιοθέτηση καινοτομιών και την από κοινού αξιοποίηση των πόρων στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία».

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης στον τομέα της άμυνας, η Επιτροπή προτείνει:

- Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας για την υποστήριξη των επενδύσεων στην κοινή έρευνα και στην κοινή ανάπτυξη αμυντικών εξοπλισμών και τεχνολογιών. Το προτεινόμενο Ταμείο θα περιλαμβάνει δύο «παράθυρα» που θα είναι συμπληρωματικά αλλά διαφορετικά ως προς τη νομική τους δομή και την πηγή του προϋπολογισμού.

- Τη δημιουργία «ερευνητικής πύλης» ("research window") για να χρηματοδοτεί τη συλλογική έρευνα σχετικά με καινοτόμες αμυντικές τεχνολογίες όπως η ηλεκτρονική, τα "μεταϋλικά" (metamaterials), το κρυπτογραφημένο λογισμικό και η ρομποτική.

- Τη δημιουργία «πύλης ικανοτήτων» ("capability window"), η οποία θα λειτουργεί ως χρηματοοικονομικό εργαλείο που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να προβαίνουν σε ορισμένες από κοινού αγορές ώστε να μειώνουν τις δαπάνες τους. Οι ικανότητες θα πρέπει να συμφωνηθούν με τα κράτη-μέλη, τα οποία θα έχουν την κυριότητα της τεχνολογίας και των εξοπλισμών.

- Την προώθηση των επενδύσεων στις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης και άλλους προμηθευτές στην αμυντική βιομηχανία.

- Την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς άμυνας. Η Επιτροπή θα ενισχύσει τις προϋποθέσεις για μια ανοικτή και ανταγωνιστική αγορά στον τομέα της άμυνας στην Ευρώπη, ώστε να συμβάλει στη διασυνοριακή δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων και να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να προβαίνουν σε πιο συμφέρουσες -από οικονομική άποψη- δημόσιες συμβάσεις στον τομέα της Άμυνας.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016, 20:00