Έχει πολύ «μέλλον» το Μέλλον της Ευρώπης!

Πρώτη καταχώρηση: Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021, 12:33
Έχει πολύ «μέλλον» το Μέλλον της Ευρώπης!

Ανταπόκριση από Στρασβούργο - Νίκος Ρούσσης

Στην πολυκοσμία, στη λεπτομέρεια και στις ατέρμονες, μελλοντικές, συζητήσεις φαίνεται να «χάνεται» η ουσία της πολυδιαφημισμένης Διάσκεψης για το Μέλλον της Ευρώπης!

Αυτό, τουλάχιστον, προκύπτει, από την εξέταση των αποτελεσμάτων, της εναρκτήριας συνόδου της Ολομέλειας της Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουνίου στο Στρασβούργο.

Έτσι, μετά τις εναρκτήριες δηλώσεις των συμπροέδρων της εκτελεστικής επιτροπής, η ολομέλεια (στην οποία συμμετέχουν και εκπρόσωποι των πολιτών) συζήτησε τους λόγους για τους οποίους πραγματοποιείται αυτή η Διάσκεψη (sic) αλλά και τις προσδοκίες αυτής, η οποία αποτελείται από ομάδες Ευρωπαίων πολιτών, εθνικές ομάδες, καθώς και από την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα.

Στο δεύτερο μέρος της ολομέλειας, η συζήτηση κινήθηκε γύρω από διαδικαστικά θέματα, όπως για παράδειγμα το χρονοδιάγραμμα για τις ολομέλειες της Διάσκεψης, τις ομάδες Ευρωπαίων πολιτών και την Εκδήλωση Ευρωπαίων Πολιτών.

Μόλις περάσει το καλοκαιράκι, οι ομάδες Ευρωπαίων πολιτών θα συνεδριάσουν τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2021, προκειμένου να προετοιμάσουν τις προτάσεις που θα καταθέσουν στις επόμενες ολομέλειες και θα διατυπώσουν συστάσεις, με βάση τις προτάσεις που θα καταθέσουν οι πολίτες μέσω της πλατφόρμας.

Η ΕΕ θα πρέπει να λάβει υπόψη τις συστάσεις αυτές κατά τη χάραξη των μελλοντικών πολιτικών της.

Η Διάσκεψη έχει δεσμευθεί να δώσει το μέγιστο δυνατό χώρο στους νέους και, στο πνεύμα αυτό, συνεχίζονται επίσης οι προετοιμασίες για την Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 8 και 9 Οκτωβρίου ενώ, η επόμενη σύνοδος της ολομέλειας της Διάσκεψης θα διεξαχθεί στις 22 και 23 Οκτωβρίου.!

Μέχρι τότε, δηλαδή, δεν θα υπάρξει κάτι απτό και συγκεκριμένο για το Μέλλον της Ευρώπης, παρά μόνον συστάσεις και...προτάσεις, που θ’ αξιολογηθούν εν ευθέτω χρόνο και πάντως όχι πριν το τέλος του 2021!

Πολυκοσμία

108 ευρωβουλευτές, 54 μέλη κυβερνήσεων (δύο ανά κράτος μέλος), τρία μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και 108 εκπρόσωποι των εθνικών κοινοβουλίων, θα συνεδριάσουν στην Ολομέλεια της Διάσκεψης επί ίσοις όροις, με συμμετοχή και πολιτών.

108 πολίτες θα συμμετάσχουν στις συζητήσεις επί των ιδεών που προέρχονται από τις Ομάδες Πολιτών και την πολύγλωσση ψηφιακή πλατφόρμα: 80 εκπρόσωποι από τις Ευρωπαϊκές Ομάδες Πολιτών, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα τρίτο θα είναι κάτω των 25 ετών, και 27 από Εθνικές Ομάδες Πολιτών ή εκδηλώσεις της Διάσκεψης συνεδρίων (ένας ανά κράτος μέλος), καθώς και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας.

Θα συμμετάσχουν επίσης 18 εκπρόσωποι τόσο από την Επιτροπή των Περιφερειών όσο και από την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, καθώς και άλλοι οκτώ από τους κοινωνικούς εταίρους και οκτώ από την κοινωνία των πολιτών, ενώ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας θα προσκαλείται όταν συζητείται ο διεθνής ρόλος της ΕΕ. Μπορούν επίσης να προσκληθούν άλλοι εκπρόσωποι σημαντικών ενδιαφερόμενων μερών. Η σύνθεση της Ολομέλειας της Διάσκεψης θα διασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών.

Πολίτες από όλη την Ευρώπη μπορούν ήδη να πάρουν μέρος στη Διάσκεψη μέσω της πολύγλωσσης ψηφιακής πλατφόρμας που είναι διαθέσιμη στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ.

Τελευταία ενημέρωση: Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021, 12:33